Нарада з питання використання доброчинних батьківських внесків

9.06.2016, 10:16

07 червня в малій залі міської ради за участі завідуючих ДНЗ, методистів та членів батьківських комітетів дитячих садків проведено нараду з питання збору та використання доброчинних батьківських внесків. Нараду вела заступник міського голови Надія Угнічева.

 

У нараді взяли участь начальник відділу освіти Ірина Шошина та спеціалісти відділу освіти, депутат міської ради, заступник голови постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді, соціального захисту та охорони здоров’я, законності та правопорядку міської ради Сергій Орлов, депутати міської ради, члени комісії - Віктор Д’яченко, Володимир Рубан, головний спеціаліст юридичного відділу Ігор Чернявський.

 

У ході наради заступник міського голови Надія Угнічева відзначила важливість розгляду питання обліку та системного контролю за використанням добровільних внесків і пожертв. Актуальність зазначеного питання обумовлена, в першу чергу, зацікавленістю батьків вихованців дитячих садків прозорістю використання благодійних внесків. Такий стан речей зумовлений відсутністю належного інформування батьків у деяких закладах освіти щодо напрямків використання бюджетних коштів.

 

Головний бухгалтер відділу освіти Оксана Кошолкіна прозвітувала присутнім про джерела фінансування ДНЗ. Детально зупинилася на питанні планування поточних та капітальних видатків на утримання дитячих дошкільних установ за кошти міського бюджету. Поінформувала присутніх, що у складі видатків дитячих дошкільних закладів значну питому вагу займають видатки за категорією «Оплата праці працівників бюджетних установ». Ця категорія передбачає асигнування на виплату заробітної плати педагогічному, медичному та адміністративно-обслуговуючому персоналу. Підставою для планування видатків на оплату праці є штатний розпис. Штатні розписи комунальних дошкільних навчальних закладів затверджуються відділом освіти на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. Штати педагогічного персоналу визначаються за встановленими нормативами в розрахунку на одну групу, а кількість штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого персоналу залежить від кількості груп у дошкільному навчальному закладі. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Видатки на харчування частково відшкодовують батьки у вигляді батьківської плати за утримання дитини в дитячому навчальному закладі. Плануються також видатки на придбання м’якого інвентаря (постільна білизна). Ці видатки плануються за категорією «Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки». Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачають оплату витрат на електроенергію, тепло- водопостачання. Фінансування видатків на утримання ДНЗ здійснюється на підставі затвердженого кошторису доходів і видатків.

 

Розглянули питання щодо добровільних пожертвувань — внесків підприємств або громадян до місцевих бюджетів. За останні роки в ДНЗ добровільні пожертвування надходили з двох джерел: від батьків та Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату». Пожертвування можуть надаватися у двох різних формах: у грошовому вигляді або в натуральній формі. Оксана Кошолкіна пояснила, що грошові пожертвування вносяться на рахунок закладу. Потім ці кошти проходять процедуру затвердження в кошторисі доходів та видатків закладу та перераховуються через органи Державної казначейської служби України згідно з договорами на потреби садка. Пожертвування в дошкільних закладах можуть здійснюватися й у натуральній формі. У такому разі батьки вирішують та самі придбавають у групу або садочок меблі, килими, посуд, сантехнічні, господарчі, будівельні та миючі товари. У бухгалтерію дошкільного навчального закладу надають накладні, рахунки та акти виконаних робіт із зазначенням використаних сум. Дошкільний заклад створює комісію з оприбуткування основних та малоцінних засобів із залученням спеціалістів відділу освіти. Перевіряються усі товари, перелічені в документах, та підписується акт усіма членами комісії. Складаються довідки про підтвердження надходжень у натуральній формі, які затверджуються відділом освіти та реєструються в органах казначейства. При складанні звітності добровільні пожертвування відображаються як у грошовому вигляді, так і в натуральній формі.

 

Заслухали доповідь начальника відділу освіти Ірини Шошиної про стан фінансового забезпечення дошкільних закладів у 2015 році та планові показники 2016 року за рахунок коштів міського бюджету. У кошторисах ДНЗ повністю закладенні кошти на захищені статті – заробітну плату працівників, енергоносії, організацію харчування дітей. Важливим питанням для влади і громади міста є покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів. У 2015 році на капітальні ремонтні роботи (інженерні мережі, покрівлі, обладнання на харчоблоки, м’який інвентар, іграшки для дітей) з бюджету міста було витрачено 1 млн 960 тис. грн. За рахунок благодійних батьківських внесків були придбані у 2015 році будівельні, господарчі, енергозберігаючі, сантехнічні товари, меблі та обладнання на загальну суму 350 тис. грн. Для покращення матеріально-технічного стану закладів у міському бюджеті на 2016 рік закладені кошти в сумі 1 млн 824 тис. грн та станом на 01.05.2016 р. витрачено 164,7 тис. грн батьківських благодійних внесків. Основним завданням керівників закладів та голів батьківських комітетів залишається правильне оформлення та використання батьківських благодійних внесків згідно із чинним законодавством. Крім того Ірина Володимирівна наголосила на обов’язковому звітуванні керівників ДНЗ перед батьківською громадою закладу про використання доброчинних батьківських внесків.

Головний спеціаліст юридичного відділу Ігор Чернявський прокоментував юридичні аспекти стосовно отримання благодійних внесків та пожертв бюджетними організаціями.

 

За результатами наради заступник міського голови Надія Угнічева доручила керівникам закладів освіти посилити контроль за порядком отримання та використання благодійних внесків відповідно до норм чинного законодавства України. Провести широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків та у ЗМІ.