Інформація

25.07.2016, 15:52

Інформацію про стан виробничого травматизму та заходи з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці

по м. Горішні Плавні за І півріччя 2016 року

 За І півріччя 2016 року по місту виявлено 6 нещасних випадків, всі випадки пов’язані з виконанням трудових обов’язків. Групові нещасні випадки, нещасні випадки із смертельним наслідком, випадки смерті на виробництві та професійні захворювання по місту не виявлені.

За І півріччя 2015 року по місту виявлено 6 нещасних випадків, з них 5- це випадки, пов’язані з виконанням трудових обов’язків, один із яких з можливою інвалідністю, та один випадок із смертельним наслідком,який в даний час знаходиться в стадії розслідування. Виявлене професійне захворювання працівника дробарно-збагачувальної фабрики ВАТ «Полтавський ГЗК» та складено акт за формою П-4.

Страховий експерт з охорони праці відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України, приймав участь в розслідуванні 8 нещасних випадків. Одне спецрозслідування нещасного випадку із смертельним наслідком, який стався на території проммайданчика ВАТ «Полтавський ГЗК» з працівником ТОВ «Козацька стріла», зареєстрованому в м.Києві, комісією призначеної територіальним управлінням Державної інспекції праці по Полтавській області, визнано не пов’язаним з виробництвом. Та випадок смерті на виробництві, що стався на території проммайданчика ВАТ «Полтавський ГЗК» з працівником ТОВ «Одеське шляхо-будівне управління» знаходиться в стадії розслідування.

Відповідно до проведеного аналізу причин нещасних випадків на виробництві, на які складено акти за формою Н-1 за І півріччя 2016 року, видно, що серед виявлених порушень, які призвели до настання нещасних випадків порушення трудової і виробничої дисциплінизаймають найвищий відсоток.

  •   60 %  - порушення трудової і виробничої дисципліни;
  •   20 %  - відсутність або неякісне проведення інструктажу;
  •   20 %  - особиста необережність потерпілого;

Аналітичний огляд стану виробничого травматизму на підприємствах відповідно до галузей економіки:

  • 60%- добування залізної руди;
  • 40%- виробництво інших готових металевих виробів.

Види подій, що призвели до нещасних випадків:

  • 60%- дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються;
  • 40%- падіння потерпілого під час пересування з висоти;

Аналіз виробничого травматизму за статтю:

  • Чоловіки – 100%
  • Жінки      – 0%

Страховий експерт з охорони праці відділення Фонду постійно приймає участь у всіх розслідуваннях нещасних випадків та професійних захворювань і відповідно приймає  участь в розробленні заходів, щодо запобігання подібним нещасним випадкам та запобіганню розвитку професійних захворювань, а також забезпечення нормалізації умов праці.

Протягом І півріччя 2016 року страховий експерт 24 рази приймав участь у засіданні комісій з перевірки знань ВАТ "Полтавський ГЗК", де розглядалися  підсумкові оцінки успішності, результати виконання кваліфікаційних пробних робіт, проводилась перевірка знань осіб, які здобувають професійно-технічну освіту.

З метою пропаганди безпечних та не шкідливих умов праці, ознайомлення громадськості зі станом охорони праці та виробничого травматизму в місті постійно  проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота, а саме: на протязі І півріччя  поточного року було п’ять виступів по міському телебаченню ТОВ "ГОК ТВ", вісім трансляцій інформації на міському радіо, шість публікацій на офіційному веб-сайті Горішньоплавнівської міської ради.

З метою підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму, та покращення стану охорони праці на підприємствах, установах та організаціях міста, проведено дев’ятнадцять нарад з питань охорони праці по підсумкам аудиту стану охорони праці. Надані консультації дев’яти підприємствам з деяких питань розслідування та веденню обліку нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві, які допомогли в формуванні документів. Участь в розробці тринадцяти проектів нормативно-правової документації з охорони праці та перевірка її на відповідність вимогам нормативно-правових актів для ефективного функціонування СУОП на підприємствах міста.

З метою привернення уваги суспільства, в тому числі свідомо – активної молоді, до існуючих проблем у сфері охорони праці, виховання високої культури безпечної праці у підростаючого покоління, як майбутніх роботодавців та працівників з 17.02.2016 року по 26.02.2016 року проводився конкурс дитячого малюнка "Охорона праці очима дітей - 2016" серед учнів середніх загальноосвітніх шкіл міста.

Працівники відділення приймають участь в ознайомленні з прогресивними технологіями, досягненнями науки і техніки, засобами механізації та автоматизації виробництва, в роботі комісії з питань охорони праці, проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу потерпілим на виробництві, надають кваліфіковану  методичну  допомогу з питань охорони праці, оплати праці, атестації  робочих місць, гігієни  праці, медичних оглядів та соціальних  питань.

 

 

Начальник відділення В.М.Терещенко