Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації

10.08.2016, 15:01

«Детальний план території мікрорайону №13»

 

  Проект «Детальний план території мікрорайону №13» (далі - ДПТ) розроблений Українським Державним науково – дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, м. Київ, відповідно до договору до договору №1304-02-1-2014 від 01.10.2014р.


  Підставою для розроблення проекту було рішення сорок восьмої сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 19.08.2014 р.


  Мета розроблення ДПТ: обґрунтування розміщення на вказаній ділянці житлових багатоквартирних будинків, потреби у використанні площі земельної ділянки для розміщення ринкового комплексу. Потреби та пропозиції у розміщенні закладів обслуговування населення мікрорайону, автостоянок, рекреаційних територій, облаштування набережної та прокладання інженерних мереж вздовж вул. Конституції (проектної частини)  і супутніх інженерних об’єктів тощо. Отримати пропозиції щодо розвитку території прибережної захисної смуги.

 

  Строк розрахункового періоду реалізації ДПТ:

   І етап – 3-7 років;

   ІІ етап – 15-20 років.


  Особливими вимогами до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів території до розробників висувалось: розробити проект у відповідності до державних будівельних норм. Спрямувати розвиток прилеглої території на організацію зони відпочинку населення, в т. ч. для розміщення об’єктів ресторанного господарства. Врахувати наявні проектні пропозиції по прокладанню інженерних мереж та очисних споруд, врахувати фактичні планувальні відмітки території. Обов’язково врахувати відкритість території до впливу зовнішніх природних факторів: домінуючих напрямів руху вітру, відкритість піщаного грунту прилеглих територій та суміжний водний басейн р. Дніпро та затоки Барбара.


  Склад проекту відповідає ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».


До складу входять текстові (пояснювальна записка) та графічні матеріали до яких відносяться: Схема розташування території у планувальній структурі міста (б.м.), План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень (М 1:1000), Проектний план. Схема проектних планувальних обмежень (М1:1000), Схема організації руху транспорту і пішоходів (М 1:1000), Схема інженерної підготовки території та вертикального планування (М 1:1000), Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору (М 1:1000), План червоних ліній (М 1:1000), Креслення поперечних профілів вулиць (в складі пояснювальної записки) (М 1:200).


  Площа в межах ДПТ – 23,98 га.


  Проектними пропозиціями представлено забудову зі змінною поверховістю: 10-12, 8-10-, 7-10, 9-7, 7-8, 5-7 поверхів. Перспективна чисельність населення на території ДПТ визнана виходячи із орієнтовних показників заселення квартир, з одного боку, та перспективної серердньої жиитклової забезпеченості, яке складе на розрахунковий період 26 м2 на особу. Перспективна чисельність населення в межах ДПТ складе 2828 осіб, в тому числі на 1 етап реалізації – 1184 особи.


  На території передбачено розміщення об’єктів громадського призначення, в тому числі нового дитячого садочка на 120 місць.

Виконані розрахунки та відображено у графічних додатках забезпечення мікрорайону необхідними об’єктами інженерно- транспортної інфраструктури.

 

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій грмадськості у проекті містобудівної документації:

«Детальний план частини території перспективної житлової забудови мікрорайону Низи міста Комсомольськ в межах вулиць Перспективна – Чекаліна – Дніпровська»

 

  Проект «Детальний план частини території перспективної житлової забудови мікрорайону Низи міста Комсомольськ в межах вулиць Перспективна, Чекаліна, Дніпровська» розроблено на підставі рішення пятдесят сьомої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області шостого скликання від 19.05.2015р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану частини території персективної житлової забудови мікрорайону Низи міста Комсомольськ», приватним підприємством «Творча архітектурна майстерня  Урбаністика», м. Полтава.


  Мета розроблення ДПТ: виявлення територіальних ресурсів функціонального використання території, як реалізацію положень генерального плану, формування принципів планувально-просторової організації території для розміщення садибної забудови, встановлення планувальних обмежень та раціонального використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок, розбивка вулиць та червоних ліній.


  Строк розрахункового періоду реалізації ДПТ - 1-3років;


  Особливими вимогами до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів території до розробників висувалось: врахувати необхідність розширення кладовища на перспективу, його санітарну захисну зону до житлової забудови, раціонально використати територію при розбивці на ділянки для індивідуальної садибної забудови, за потребою зменшити норму площі землі; визначити лінії регулювання забудови. Благоустрій на території (територіальний ресурс, що визначений передпроектними розробками) виконати відповідно до Закону України «Про благоустрій населенних пунктів». Систему транспортного обслуговування та пішохідного руху прийняти відповідно до загальної схеми вулично-дорожньої мережі та транспортного руху, що передбачена Генеральним планом міста. Запропонувати рішення по облаштуванню дороги на заміну існуючої, у разі розширення території існуючого кладовища.


Проектним розподілом території у межах  проектування визначено наступні земельні ділянки:


  - земельні ділянки для розміщення житлової садибної забудови (індивідуального житлового будівництва) загальною площею 9,5176 га  (100 ділянок площею від 0,08 до  0,1 га);

  - озеленені території (сквер) загального користування комунальної власності міста, площею 0,3531 га;

  - земельна ділянка для будівництва  та обслуговування центру громадського обслуговування (на перспективу), площею 0,5474 га;

  - озеленені території спеціального призначення в межах СЗЗ від існуючого кладовища та з урахуванням проектного розширення кладовища, площею 1,9457 га;

  - територія комунальних підприємств для розміщення обєктів інженерного забезпечення (ТП, ГРП), площею 0,4804 га;

  - території загального користування комунальної власності під вулицями, проїздами та озелененням спеціального призначення, площею 2,4804 га.


Виконані розрахунки та відображено у графічних додатках забезпечення мікрорайону необхідною інженерно- транспортною інфраструктурою – магістральні мережі.

 

Отримати більш детальну інформацію, ознайомитись із вищезазначеною документацією можна в управлінні архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, вул. Миру, 24, к. 119,  відповідальна за організацію розгляду пропозицій – головний спеціаліст відділу планування і забудови територій Клевана Олена Вікторівна.


  Відповідно до п. 7 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою кабміну N 555 від 25 травня 2011 р.,  пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:


  1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

  2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані

на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

  3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на

території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

  4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

  5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.


  Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього  Порядку,  або  подані  після   встановленого   органом   місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.


Пропозиції приймаються з 10.08.2016 по 25.08.2016 рр. включно. Розгляд пропозицій буде відбуватись з моменту їх реєстрації та не пізніше 01.09.2016 року. Підставою для подання пропозицій до проектів містобудівної документації відповідному органу місцевого самоврядування є повідомлення про початок процедури їх розгляду.


Інформуємо, що 18.08.2016р., у малій залі міськвиконкому, о 14.00 заплановано провести архітектурно-містобудівну раду щодо розгляду вищевказаних проектів містобудівної документації.