Інформація!

15.09.2016, 16:23

ПОРЯДОК

видачі (скасування) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Згідно із ПКМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника із заявою про взяття на облік до управління соціального захисту населення.

Довідка, видана до 20 червня 2016 р., яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», згідно з якою підставою для скасування дії довідки про взяття на облік є обставини, за яких особа:

1) Подала заяву про відмову від довідки;

2) Скоїла злочин: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину;

3) Повернулася до покинутого місця постійного проживання;

4) Виїхала на постійне місце проживання за кордон;

5) Подала завідомо недостовірні відомості.

У разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання рішення про скасування дії приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулася до покинутого місця постійного проживання.

Інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що особа повернулася до покинутого місця постійного проживання, є:

   - Дані, отримані з відповідних державних реєстрів;

  - Дані, отримані в результаті обміну інформацією УСЗН з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам.

У разі наявності у внутрішньо переміщеної особи обґрунтованих причин для продовження строку її відсутності за місцем проживання понад 60 днів така особа звертається з відповідною письмовою заявою до УСЗН. У такому разі строк відсутності може бути збільшено до 90 днів.

У разі наявності підстав, передбачених статтею 12 Закону, МВС, Національна поліція, ДМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін також подають до УСЗН відповідну інформацію для прийняття рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.

 

Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від від 8 червня 2016 р. № 365

 

Порядок визначає механізм призначення (відновлення) внутрішньо переміщеним особам виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг (далі - соціальні виплати) за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа (законний представник) подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом 15 робочих днів проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Рішеннями виконкому 29.06.2016 року у місті створено:

- комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат;

- робочу групу з питань здійснення контролю за проведенням соціальних виплат за місцем їх фактичного проживання/перебування.

За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї комісія приймає рішення про призначення/відновлення або відмову у призначенні/відновленні (у разі відсутності особи за фактичним місцем проживання/перебування).

 

Зазначеною Постановою також передбачено здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.

Контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

 

Соціальні виплати припиняються у разі:

 

1) Наявності підстав, передбачених законодавством щодо умов призначення відповідного виду соціальної виплати.

2) Встановлення факту відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

3) Отримання рекомендацій Мінфіну щодо фактів, виявлених під час здійснення верифікації соціальних виплат.

4) Скасування довідки внутрішньо переміщеної особи з підстав, визначених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

5) Отримання інформації від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну, Національної поліції, ДМС, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

Соціальні виплати поновлюються:

   - через 2 місяці з місяця прийняття рішення про припинення таких виплат з причини встановлення факту відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування;

   - через 6 місяців у разі скасування довідки внутрішньо переміщеної особи;

   - з місяця, що настає за тим, в якому було усунуто факти, які унеможливлюють призначення соціальних виплат.

 Комісія може прийняти рішення про поновлення соціальних виплат з місяця припинення таких виплат у разі, коли така особа перебуває у складних життєвих обставинах і з поважних причин не виконала вимоги структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

За більш детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за адресою вул. Миру, буд.29 відділ з питань внутрішньо переміщених осіб та соціально-трудових відносин, телефон для довідок 2-58-26.

 

 

Начальник УСЗН
С.П.Чернявська