В Україні стартує осінній призов-2016

5.10.2016, 15:52

В Україні стартує призов громадян на строкову військову службу. Більш детально про осінній 2016 нам розповів військовий комісар Комсомольського районного військового комісаріату підполковник Едуард Марченко.

– Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», Указом Президента №122/2016 від 29 березня 2016 року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році», розпорядженням голови ОДА «Про проведення в області призову громадян на строкову військову службу у 2016 році» протягом жовтня-листопада на Полтавщині триватиме призов на строкову службу до лав Збройних сил України, Національної гвардії й Державної спеціальної служби транспорту.

Призову до лав Збройних сил України у 2016 році підлягають чоловіки від 20 до 27 років, котрі за станом здоров’я, освіти, морально-діловими якостями, фізичним розвитком придатні до проходження військової служби і не мають підстав для надання відстрочки чи звільнення від проходження строкової військової служби.

На призовну комісію також викликаються юнаки віком від 18 до 20 років, оскільки призовний вік згідно із Законом України «Про ВО і ВС» становить з 18 до 27 років. Їх викликають для визначення стану здоров’я та надання відстрочки відповідно до вимог статті 17 ЗУ «Про ВО і ВС» або для звільнення згідно зі ст. 18 того ж закону. Кожен юнак має знати, що згідно із ст. 15, п.8.4 закону «Про ВО і ВС» , у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

Початок призову – з 3 жовтня.

– А жінки підлягають призову на строкову військову службу?

– Згідно з чинним законодавством, призову на строкову військову службу до ЗСУ підлягають тільки громадяни чоловічої статі.

– Багато батьків побоюється, що їхніх синів відправлять у зону АТО.

– Зроблю особливий наголос на тому, що всі молоді люди, призвані на строкову військову службу, проходитимуть її в пунктах постійної дислокації військових частин. Жодного з них не буде направлено в зону проведення антитерористичної операції. Унеможливило потрапляння призовників у зону АТО рішення РНБО України №744/24 ще від 28 серпня 2014 року, яким гарантується, що строковики не будуть задіяні для виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Додам, що жоден з громадян, які були призвані на строкову службу навесні й восени 2015 року, не потрапив на Донбас.

Основне завдання строкової військової служби – набуття військово-облікової спеціальності та навичок збройного захисту батьківщини від агресії та захисту її територіальної цілісності.

– Який термін строкової військової служби?

– Термін строкової військової служби тепер становить 18 місяців. Для призовників, котрі мають вищу освіту та ступінь магістра, цей термін складає 12 місяців.

– Хто має право на відстрочку?

– Згідно зі ст. 17 ЗУ «Про ВО і ВС», відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

– Якщо говорити про сімейні обставини, то відстрочка від призову на строкову військову службу за їхнім бажанням надається призовникам, які мають непрацездатних батьків або одного з батьків, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Також відстрочка надається, якщо призовник має неповнолітніх та непрацездатних братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Підставою для відтермінування проходження строкової військової служби стає наявність у призовника дитини віком до трьох років або дитини, старшої трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду, якщо громадянин має двох і більше дітей, дитину-інваліда, вагітну дружину чи дружину-інваліда тощо.

Якщо в родині кілька синів призовного віку, то відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

Також відстрочка може бути надана призовнику за станом здоров'я на строк до одного року. Відповідний висновок робить медична комісія.

Що стосується інших причин для відтермінування призову, то відстрочка надається громадянам призовного віку, які навчаються, на весь період навчання у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу. Мають право на відстрочку студенти вищих навчальних закладів з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, середніх або вищих духовних навчальних закладів з денною формою навчання, інтернатури, аспірантури або докторантури з відривом або без відриву від виробництва.

Ті, хто в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав, теж мають право на відстрочку.

Якщо студент був відрахований з вищого навчального закладу з якихось причин, він втрачає право на відстрочку.

Загалом же стаття має ще багато підпунктів, я назвав основні з них.

– А що стосується відстрочки у зв’язку з професійною діяльністю?

– Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості, медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості, священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади й займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя, сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень. Під дію статті також потрапляють особи, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю, резервісти – на весь період служби у військовому резерві та поліцейські.

Призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, теж надається відстрочка до прийняття відповідного рішення.

– Хто взагалі звільняється від призову?

– Згідно зі ст. 18 названого закону, від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України, які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби, які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку.

Від призову можуть бути звільнені громадяни призовного віку батько або мати, брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати.

Звільняються від проходження строкової військової служби громадяни, котрі були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання. Також не підлягають призову особи, яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

– Чим може обернутися свідоме уникання призову і намагання «закосити»?

– Ці дії підпадають під ст.335 ККУ «Ухилення від призову на строкову військову службу» і караються позбавленням волі на строк до трьох років.

Нез'явлення призовника до військового комісаріату без поважних причин не для відправлення у військову частину у зв'язку з призовом на строкову військову службу, а за іншим викликом тягне адміністративну відповідальність за ст. 210 Кодексу України Про адміністративні правопорушення. За цією ж статтею призовник несе відповідальність за ухилення від подання до військового комісаріату відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, навіть якщо це вчинено ними з метою ухилення в майбутньому від призову на військову службу.

– Наскільки відомо, призовники мають право на отримання грошової допомоги, так?

– Згідно з постановою КМУ №587 від 12.08.2015 «Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу», допомога виплачується громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Військовий комісаріат перераховує її на рахунок у банку, зазначений одержувачем, або через касу. Також згідно зі ст. 119 Трудового кодексу України, під час дії особливого періоду за військовослужбовцями, призваними на строкову військову службу, зберігається їхня середньомісячна заробітна плата, а також робоче місце на весь термін проходження служби.

Закликаю громадян призовного віку виконати свій обов’язок перед державою і народом та пройти військову службу у Збройних силах України та формуваннях інших центральних органів державної виконавчої влади! Служба в армії – це не тільки загартування тіла й духу, а й значні перспективи після звільнення. Керівники підприємств та установ у першу чергу візьмуть на роботу людину, яка відслужила, оскільки вона фізично та морально загартована, дисциплінована та відповідальна. Також ті, хто пройшов армію, можуть працевлаштуватися у силових структурах чи продовжити військову кар’єру.

 

 

 

Військовий комісар
Комсомольського районного військового комісаріату
підполковник Е.М.МАРЧЕНКО