Оголошення

14.12.2016, 08:28

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні   Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п Назва об'єкта нерухомого  майна Адреса об'єкта нерухомого  майна Загальна площа об'єкта нерухомого  майна, кв.м Характеристика  об'єкта нерухомого  майна Примітка
1.       2       3        4        5      6
20. Нежитлові підвальні приміщення   м. Горішні Плавні вул. Добровольського,4

537,9  

Підвальні приміщення  

Без  права приватизації

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області 

про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

№ п/п Балансоутримувач ( назва, юридична адреса, контактний телефон ) Дані  про об'єкт  нерухомого майна,        щодо якого  надійшла  заява
Наймену вання Адреса Загальна площа, кв. м Строк оренди Мета використання
  1        2    3     4     5    6    7
19. Дитячо- юнацька спортивна школа  № 3 міста  Горішні Плавні  39800 місто Горішні  Плавні вул.  Доброволь-ського, 4 6-18-76  

Нежитлові підвальні приміщення  

місто ГорішніПлавні вул. Добро вольсь- кого,4

 

537,9

З 01.01.2017 року до 31.12.2017  

Проведення спортив них занять    

 

Орієнтовний  розмір орендної  плати  за  перший  місяць  оренди – 1882,74  грн. 

    Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  28.12.2016 включно за  адресою: м. Горішні  Плавні, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Горішньоплавнівської    міської  ради Полтавської  області   оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».

 

 

 

 

Чернишева  2-28-75