Військова служба за контрактом – гарантія безпеки держави!

16.01.2017, 11:53

 

Суспільно-політична ситуація на сході України залишається гострою. Протягом останніх трьох років там ведеться антитерористична операція, успіх якої багато в чому залежить від добре організованої кадрової політики у Збройних Силах України.

З метою забезпечення боєздатності військових частин, які безпосередньо беруть участь у проведенні антитерористичної операції, Горішньоплавнівський об’єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір на військову службу за контрактом громадян України, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби; а також військовозобов’язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою.

Усі кандидати на військову службу за контрактом, з метою забезпечення виконання бойових завдань та набуття відповідного досвіду, в обов’язковому порядку протягом 3-4 місяців проходять програму підготовки за модульною системою у навчально-тренувальних центрах.

Кваліфікаційними комісіями в навчальних центрах під час розподілу до військових частин враховуються побажання військовослужбовців щодо їхнього подальшого проходження служби. Наявність відношення з військової частини на прийняття кандидата на службу за контрактом на бойові посади  у першому кварталі 2017року– це 99,9% гарантії потрапити після навчального центру саме до цієї військової частини.

Керівництвом держави вживаються заходи для забезпечення соціально-правового захисту військовослужбовців, членів їх сімей та демобілізованих.

Зокрема, у 2017 році вдвоє збільшиться розмір грошового стимулювання військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції: в першій лінії оборони – до 6000 грн., у другій лінії оборони – до 2500 грн.

Таким чином, загальне грошове забезпечення військовослужбовця у зоні проведення АТО становитиме 16-18 тисяч гривень.

До того ж, військовослужбовці мають право на щорічну основну відпустку із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки залежить від вислуги.

При цьому, військовослужбовцям можуть надаватися відпустки тривалістю до 10 календарних днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

Президентом України 04.01.2017 року підписано Закон України від 06.12.2016 року №1769-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби", а саме:

І. Кодекс законів про працю України:

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладання нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

ІІ. Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб":

Пенсіонерам з числа військовослужбовців у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється.

ІІІ. Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу":

1. Для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію та призначаються на посади, визначені чіткі строки військової служби в календарному обчисленні, а саме:

  • для осіб рядового складу – 3 роки;
  • для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;
  • для осіб офіцерського складу – від 1 до 5 років.

2. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактами, укладеними на 6 місяців, надано право укладати нові контракти терміном на 6 місяців або терміном:

  • для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу – на 3 роки;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;
  • для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.

3. Визначено чіткий термін проходження військової служби під час особливого періоду для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – 18 місяців.

4. Набувають права на звільнення з військової служби військовослужбовці, які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання та були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Такі особи можуть продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання.

5. Набувають права на звільнення з військової служби військовослужбовці:

  • які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;
  • які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Такі особи можуть продовжувати військову службу за новим контрактом.

Звільнення таких військовослужбовців з військової служби здійснюється (за бажанням військовослужбовця) у строки та в обсягах, визначених Генеральним штабом Збройних Сил України, не пізніше одного року з дня набрання чинності цим Законом.

Відбір жінок на військову службу за контрактом здійснюється лише для комплектування посад в бойових підрозділах бойових військових частин та мобільних госпіталях.

Отже, якщо Вам не байдужа доля країни і Ви вирішили вступити на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, – звертайтеся до Горішньоплавнівського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: 39800 м. Горішні Плавні, вул. Строни, буд. 9 або телефонуйте 2-18-64.