Інформація!

1.02.2017, 10:40

Перелік нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Горішні Плавні і може бути передано в оренду

 

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого майна

Адреса

об'єкта нерухомого майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого майна

Примітка

1.

  2

  3

  4

  5

  6

2.

Нежитлове

приміщення

м. Горішні

Плавні

проспект

Героїв

Дніпра,40

Частина приміщень

коридору

дитячої

бібліотеки

площею

 3,0 кв. м

Приміщення

на першому

поверсі будівлі

 

Без права

приватизації

 

  Оголошення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області про намір передати в оренду об'єкт нерухомого майна

 

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані про об'єкт нерухомого майна,

  щодо якого надійшла заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

2.

Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплав

нівської міської ради Полтавської області

39800

м. Горішні

Плавні

вул. Миру, 22

2-17-27

 

 Нежитлове

приміщен-

ня

місто

Горішні

Плавні

прос-

пект

Героїв

Дніпра,

40

 

Частина

примі-щень

коридо

ру

дитячої

бібліотеки

площею

3,0 кв. м

 

З

20.02.

2017

до

31.01.

2018

 

 

 Надання

населен-ню копію-

вальних

послуг та

послуг з

прийому

платежів

 

 Орієнтовний розмір орендної плати за перший місяць оренди – 76,28 грн.

 До цієї суми будуть застосовані індекси інфляції, починаючи з січня 2017 року до місяця укладення договору оренди. Протягом терміну дії договору оренди при розрахунку орендної плати будуть щомісячно нараховуватись індекси інфляції.

  Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються до 15.02.2017 включно за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24, к.203 у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, тел. 2-28-75.

  У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України « Про оренду державного та комунального майна ».