Увага інформація!!

2.07.2010, 14:09

Виконком Комсомольської міської ради повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249 було затверджено Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140 затверджено Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом (далі порядок).

Згідно з цим порядком, державна підтримка передбачає сплату за рахунок бюджетних коштів 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання уповноваженим банком пільгового іпотечного житлового кредиту.

Право на отримання державної підтримки мають громадяни:

  1. які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов;
  2. середньомісячний сукупний дохід яких разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує 4-кратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні за даними Держкомстату (розмір середньомісячної заробітної плати у Полтавській області за січень–квітень 2010 року складає 1890 грн.);
  3. яких відповідно до рішення місцевого органу виконавчої влади включено до списку осіб, що мають право на доступне житло.

Вартість доступного житла, визначається як вартість будівництва 1 кв. м загальної площі доступного житла в регіоні згідно з проектно-кошторисною документацією, що відповідає державним будівельним нормам (у межах затвердженого показника опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, який на даний час по Полтавській області складає 4290 грн. за 1 кв. м).

Державна підтримка надається з розрахунку не більш як на 21 кв. м загальної площі житла на одну особу та додатково на 10,5 кв. м на сім'ю.
Решта вартості площі житла, що перевищує визначені норми, сплачується громадянином за ринковою вартістю, визначеною договором про будівництво. Допускається перевищення зазначених норм у межах до 30 відсотків загальної площі житла, яке громадянин може придбавати.

Громадяни, що мають право на державну підтримку, відкривають поточні рахунки в уповноважених банках, відбір яких здійснюється Державною іпотечною установою відповідно до законодавства. У договорі про відкриття поточного рахунка передбачається умова щодо можливості безспірного списання коштів, які надходять на поточний рахунок громадянина, на фінансування будівництва доступного житла.
Кошти на поточні рахунки громадян перераховуються виключно для фінансування фактично виконаних робіт з будівництва доступного житла.
Кошти у розмірі 30 відсотків вартості доступного житла для надання державної підтримки перераховуються на поточний рахунок громадянина, відкритий в уповноваженому банку, виключно за умови укладення між громадянином та уповноваженим банком договору про кредитування будівництва житла та/або внесення громадянином на поточний рахунок в уповноваженому банку власних коштів у сумі не меншій, ніж різниця між вартістю та обсягом коштів, наданих як державна підтримка.

Кредити уповноваженими банками видаються на строк до 30 років. Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України плюс два відсотки.

За даними офіційного сайту Національного банку України з 08.06.2010 облікова ставка Нацбанку України складає 9,5 відсотків річних.

Громадянам, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та претендують на участь у будівництві (придбанні) доступного житла, необхідно надати до кабінету № 204 виконкому Комсомольської міської ради такі документи:

  1. довідку про склад сім'ї та місце реєстрації;
  2. інформацію про сукупний дохід сім'ї;
  3. заяву.


Особи, які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи, додатково надають довідку про перебування на такому обліку.

З повною версією вищезазначених нормативно-правових актів Ви можете ознайомитись на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

Більш детальну інформацію можна отримати у кабінеті № 204 виконкому Комсомольської міської ради або за телефоном 2-17-73