Інформація

12.04.2017, 10:02

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні   Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухо-мого  майна, кв.м

Характеристика  об'єкта нерухомого  майна

При-

мітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

8.

Частина   комплексу  будівель та споруд в межах території  колишньої Низянської  школи 

м. Горішні

Плавні

вул.

Чекаліна, 11

 

  521,2

 кв. м

 

Приміщення

на  першому

поверсі

 

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

8.

Виконавчий комітет Горішньо-плавнівської міської ради  Полтавської області, 39800

м. Горішні

 Плавні, вул.  Миру, 24,

тел. 2-28-75

Частина   комплексу  будівель та споруд в межах території  колишньої Низянської  школи 

місто ГорішніПлавні

вул.

Чека-

ліна, 11

 

521,2

кв. м

 

 

 

З

01.05.

2017

року

до

30.04.

2018

 

Вільне призначення 

(крім  виробництва)

 

 

 Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди –          2057,92 грн.  До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   березня  2017 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди   будуть   включені  додаткові   обов'язки  орендаря  щодо :

1. Оформлення   орендарем   правовстановлюючих   документів   на  відповідну

земельну   ділянку  не   пізніше   6  місяців  з  дня  укладення  договору  оренди

нерухомого  майна.  До   оформлення   правовстановлюючих   документів   на  

відповідну  земельну  ділянку  -  укладання   орендарем   договору  з  Горішньо- 

плавнівською   міською  радою  Полтавської  області про  відшкодування   втрат  від  недоотримання  коштів  за  фактичне  землекористування  не   пізніше  1 місяця  з  дня   укладення   договору  оренди  нерухомого  майна.

2. Розробки орендарем  проекту реконструкції, який  передбачає збереження 

зелених насаджень на  відповідній  земельній ділянці.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  27.04.2017 включно за  адресою: м. Горішні  Плавні, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  зазначеного  об'єкта  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Горішньоплавнівської    міської  ради Полтавської  області   оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  «Про оренду  державного та  комунального  майна ».