Інформація

26.04.2017, 13:32

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні  Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

9.

Нежитлове

приміщення  

м. Горішні

Плавні

вул. Миру,15

Кімната

№ 7

площею

 13,6 кв. м

Нежитлове

приміщення 

на  четвертому

поверсі

Без  права

приватизації

 

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської області   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,  щодо якого  надійшла  заява  

 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

9.

Комунальне

підприємство

готель «Славутич»

  39800

м. Горішні  Плавні

вул. Миру, 15

2-29-33

 

Нежитлове

приміщення  

 

місто

Горішні

Плавні

вул.

Миру,

15

Кімната

№ 7

площею

13,6

кв. м

З

22.05.

2017

до

31.05.

2018

 

 

Офіс,  надання  побуто

вих   послуг або  інше  використання,  крім  торгівлі  та   виробництва

 

 

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди: для   офісу -   23,56 грн. за  1 кв. м, помножений  на  площу  приміщення,  для  надання  побутових  послуг – 14,13 грн. за  1 кв. м, помножений  на  площу  приміщення,   для  інших  видів  діяльності -  нарахування  згідно  з  Методикою  розрахунку плати за оренду майна, яке перебуває  у комунальній власності територіальної громади міста  Комсомольська, та порядку її використання.

До  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   квітня  2017 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

До  договору  оренди   буде  включений  додатковий  обов'язок орендаря  щодо укладання окремого  договору  з орендодавцем про  участь в спільній  експлуатації  будівлі  розташованої  за адресою :  вул. Миру,15, не  пізніше  одного місяця  після укладання  договору оренди.

Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до  15.05.2017  включно за  адресою: м. Горішні  Плавні, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Горішньоплавнівської     міської  ради Полтавської   області, тел. 2-28-75.

У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  « Про оренду  державного та  комунального  майна ».