Увага конкурс!

29.05.2017, 15:50

«Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель інформує про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для виготовлення звітів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягають продажу на конкурентних засадах, який відбудеться 13 червня 2017 року о 09 годині в приміщенні кабінету № 114 (І поверх) Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (вул. Миру,24).

Земельна ділянка:

м. Горішні Плавні, вулиця Будівельників, 56-А, загальною площею 0,1054 га, категорія земель – землі промисловості.

Для участі в конкурсі претенденти мають подати конкурсну документацію окремо на кожну земельну ділянку за три робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, секретарю конкурсної комісії Когуту Артему Володимировичу (вул. Миру, 24, І поверх, каб. 116, тел. 2-27-95).

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають заяву на участь у конкурсі за встановленою формою.

До заяви додаються:

  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті(для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи -підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й);
  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
  • кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 12 місяців учасником конкурсу;
  • конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу (подаються додатково у запечатаному конверті).

Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).

У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, Положенню про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також у разі подання неповного пакета документів, заява про участь у конкурсі не розглядається.