Інформація

9.06.2017, 13:20

 

Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні 

за січень–квітень 2017 року


Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення у міськраді, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 54420 осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення зменшилася на 73 особи.

У січні–березні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату жит-лово-комунальних послуг 2841 домогосподарству на загальну суму 4025,3 тис.грн.


Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2017р. становила 247 осіб і по-рівняно з кінцем березня збільшилася на 1,2%, а порівняно з кінцем квітня 2016р. – зменши-лася на 33,8%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 56,3%, молодь у віці до 35 років – 46,6%.


Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по юриди-чних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівни-ків 10 і більше осіб) за січень–березень 2017р. становила 7861 грн, що на 35,3% більше, ніж за січень–березень 2016р.

Упродовж січня–березня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 10,5%, або на 77,3 тис.грн, і на 1 квітня 2017р. становила 658,6 тис.грн. Увесь борг утворено на економічно активному підприємстві.


Внутрішня торгівля

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздріб-ної торгівлі, за 2016р. становив 646695,4 тис.грн і в порівнянних цінах збільшився проти 2015р. на 9,9%.


Будівництво

У січні–березні 2017р. у місті прийнято в експлуатацію 3,0 тис.м2 загальної площі жи-тла, що у 15,2 раза більше проти січня–березня 2016р.


Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту послуг міста за І квартал 2017р. становив 1,3 млн.дол. США, імпорту – 22,9 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2016р. експорт збільшився на 45,5%, імпорт – на 29,1%. Негативне сальдо становило 21,6 млн.дол. (за І квартал 2016р. – також негативне 16,9 млн.дол.).


Головне управління статистики у Полтавській області