Пенсійний фонд інформує

20.08.2017, 09:18

Продовжується обмін інформацією, що містить ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю між Пенсійним фондом України, Державною фіскальною службою України та Державною службою України з питань праці .

Після ретельної обробки даних місячної звітності спеціалістами Пенсійного фонду узагальнені результати направляються Державним органам відповідно до їх компетенції в таких випадках: якщо нарахування заробітної плати за основним місцем роботи менше розміру мінімальної заробітної плати; якщо нараховується ЄСВ на заробітну плату (дохід), що є менше розміру мінімальної заробітної плати;  у разі збільшення  кількості застрахованих осіб з ознакою “неповний робочий час” та таких, що виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами; у разі зменшення штатної чисельності працівників та ін.

В ході аналізу звітності виявляються численні помилки та недоліки при заповненні таблиць 1,5,6 додатку 4 “Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, який згідно   “Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, затверджений наказом Мінфіну України №435 від 14.04.2015р.  (зі змінами за № 441 від 11.04.2016), подається за формою № Д4 до органів доходів і зборів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

При заповненні таблиці 1 додатка 4 звертайте увагу на наявність всіх реквізитів, в т.ч.кількості новостворених робочих місць, середньооблікової та штатної чисельності працівників,  кількості застрахованих осіб та обов'язково вказуйте номер телефону бухгалтера (бажано, мобільний).

За необхідністю, заповнюйте таблицю 5 додатка 4 до цього Порядку.

 

Таблиця 6 призначена для формування страхувальниками у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці.

Щодо однієї застрахованої особи допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами), за минулі (тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи "Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)" із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10. Суми, що припадають на дні відпустки в наступних місяцях, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, відображаються в окремих рядках у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.

Якщо сума доходу на місяць складає менше ніж розмір МЗП (менше 3200грн., в т.ч. при наявності відпускних, лікарняних, виплат за дні тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, днів без збереження), необхідно обов'язково в окремому рядку заповнити колонку «сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць», використовуючи  код типу нарахування 13.

Якщо нарахування заробітної плати  здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

       Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише у разі відображення: сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах; сторнованих сум відпускних і допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Завдяки заповненню колонок “ознака трудової книжки” ,“ознака неповного робочого часу”, “кількості календарних днів без збереження зарплати” у звіті повинно бути видно, чому саме нарахована зарплата менше мінімально встановленого рівня.

Ознака "неповний робочий час" відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю встановлюється угодою сторін як при прийнятті на роботу, так і в період роботи. Ознака "неповний робочий час" проставляється у разі, якщо особа працює: неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин); неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень); поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).

Ознака трудової книжки “так” проставляється у випадках основного або єдиного місця роботи працівника навіть тоді, коли трудова книжка з якихось причин відсутня і не зберігається у роботодавця.

Приклад 1. У поточному звіті за липень 2017 року відображена зарплата 2000грн. (менше мінімально встановленого розміру) , працівник повний місяць в трудових відносинах, має основне чи єдине місце роботи. У першому рядку ставимо під кодом категорії 1 зарплату 2000грн. (ЄСВ 440грн.), у другому - під типом нарахування 13, різницю 1200грн. (ЄСВ 264грн.) між мінімальною та нарахованою зарплатою  із зазначенням періоду (липень 2017 року). При цьому ставимо ознаку трудової книжки “так”; якщо працює неповний робочий день, то позначка “неповного робочого часу” повинна бути відображена по кожному рядку; якщо була відпустка без збереження зарплати — обов'язково проставити кількість робочих днів без збереження.

Приклад 2: У звіті за червень 2017 року відображена зарплата 2000грн. (менше мінімально встановленого розміру), але бухгалтер вчасно не донарахував різницю між мінімальною та нарахованою зарплатою та ЄСВ під типом нарахування 13. У наступному звіті потрібно донарахувати різницю 1200грн. та ЄСВ 264грн. таким чином: категорія 1, тип нарахування 2, період - червень 2017 року.

Для чого ми наголошуємо на відображенні зарплати на рівні мінімальної та вірному розподіленню її між місяцями?Тому, що в разі відображення в звіті зарплати менше мінімально встановленого рівня, стаж буде зараховано пропорційно нарахованій сумі, тобто неповністю, що в подальшому буде впливати на ПРАВО отримання пенсії за віком. Адже страховий стаж зараховується в повному обсязі тільки в тому випадку, коли відпрацьований повний робочий місяць та сплачені внески повністю із заробітної плати, яка є не менше мінімальної.

 

Шановні страхувальники! Дотримуйтесь законодавства України та, заповнюючі звіт (додаток 4), вірно відображайте середньооблікову, штатну чисельність працівників та працівників за договорами ЦПХ; обов'язково проставляйте ознаки наявності трудової книжки, неповного робочого часу; вірно відносьте частини лікарняних та відпускних до того місяця, за який вони нараховуються; контролюйте суми донарахованого ЄСВ до мінімуму; вказуйте у звітах свій мобільний номер, який може знадобитися для з'ясування поданої у звітах інформації.

 

Шановні громадяни! Ви можете отримати інформацію про свій страховий стаж та суми нарахованої зарплати за період з 2000р.в Кременчуцькому об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Полтавської області за адресою: м.Горішні Плавні, вул.Миру,24 (будівля міськвиконкому, каб.102, тел.2-62-48) або зареєструвавшись на офіційному порталі Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua, отримавши код доступу до своїх даних шляхом подання заяви до відділу  обслуговування громадян за адресою: м.Горішні Плавні, вул.Миру, 25 (колишній дитсадок за торгівельним центром, тел.3-09-62). При собі мати паспорт та ідентифікаційний номер.

 

З повагою,

Заступник начальника Кременчуцького

об'єднаного управління Пенсійного фонду

України Полтавської області
С.Г.Нестеренко