Інформація

18.10.2017, 08:54

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні  Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1

      2

      3

       4

       5

     6

21.

Частина будівлі

 

 

місто Горішні

Плавні

вул.

Набереж

на,1 

 1419,7

 кв. м

Двоповерхова

частина будівлі  з

підвальними

приміщеннями 

 

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

                       №

п/п

Балансоутриму

вач  ( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані про об'єкт нерухомого майна,

 щодо якого надійшла заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

21.

Комунальне

підприємство

готель «Славутич»

 39800

м.Горішні Плавні

вул. Миру, 15

067-256-58-47

 Частина будівлі

місто

Горішні

Плавні

вул.

Набе-реж-

на,1 

1419,7

 кв. м

З

10.11.

2017

до

31.10.

2019

 

 

Надання

оздоров-чо- роз- важаль-них

послуг

 

Орієнтовний розмір орендної плати  за перший  місяць оренди – 9346,30 грн. 

До цієї суми будуть застосовані індекси інфляції, починаючи з жовтня 2017 року до місяця укладення договору оренди. Протягом терміну дії договору оренди при розрахунку орендної плати будуть щомісячно нараховуватись індекси інфляції.

До договору оренди будуть включені додаткові обов'язки орендаря щодо:

1. Розроблення  проекту реконструкції   орендованої частини будівлі   в строк  до 01.05.2018 .

2. Проведення  реконструкції орендованої частини будівлі для  використання її  за  призначенням  та  прийняття  об’єкта  в експлуатацію  в строк до  31.10.2019.

3. Виконання  благоустрою  території  прилеглої   до   орендованої   будівлі відповідно  до  загального   ландшафтного  дизайну   будівлі, розташованої  за  адресою:  Набережна,1,   в строк  до 31.10.2019.

4. Після закінчення строку дії договору оренди частини будівлі або при достроковому його розірванні безоплатно передати в комунальну власність територіальної громади м.Горішні Плавні на  баланс комунального  підприємства готелю «Славутич» всі  проведені в орендованій частині  будівлі перебудови і поліпшення , які неможливо  відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди.

5.Укладання окремого договору з орендодавцем про участь в спільній експлуатації будівлі розташованої за адресою : вул. Набережна,1,  не пізніше одного місяця після укладання договору оренди.

Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються до  01.11.2017 включно за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24, к.203 у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, тел. 2-28-75.

У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».