ПОДАТКОВА Інформує

10.02.2011, 08:37

Щодо термінів сплати податкових зобов’язань

Пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України визначено, що платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 57.3 статті 57 встановлено, що у разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.
Враховуючи, що Кодекс не передбачає такої підстави, як перенесення строку сплати грошового/податкового зобов’язання у разі коли останній день сплати припадає на вихідний або святковий день, у випадку визначення грошового зобов’язання органом ДПС граничним днем сплати буде 10-й календарний день, що настає за днем отримання платником відповідного податкового повідомлення-рішення та/або за днем узгодження грошового зобов’язання, а у випадку самостійного визначення податкового зобов’язання у податковій декларації (звітній/новій звітній) – 10-й календарний день, що настає за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання такої податкової декларації (без урахування передбаченого пунктом 49.20 статті 49 Кодексу перенесення граничного строку податкової декларації, якщо він припадає на вихідний або святковий день).

Враховуючи викладене вище та у разі, якщо базовий звітний (податковий) період дорівнює:

1) календарному місяцю, то граничним днем сплати податкового зобов’язання, визначеного у податковій декларації (днем нарахування), є 30-й календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, а саме у 2011 році:

за грудень 2010 року – 30.01.2011 (неділя);
за січень 2011 року – 02.03.2011;
за лютий 2011 року – 30.03.2011;
за березень 2011 року – 30.04.2011 (субота);
за квітень 2011 року – 30.05.2011;
за травень 2011 року – 30.06.2011;
за червень 2011 року – 30.07.2011 (субота);
за липень 2011 року – 30.08.2011;
за серпень 2011 року – 30.09.2011;
за вересень 2011 року – 30.10.2011 (неділя);
за жовтень 2011 року – 30.11.2011;
за листопад 2011 року – 30.12.2011;

2) календарному кварталу або календарному півріччю, то граничний день сплати (нарахування) - 50-й календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя), а саме у 2011 році:

за ІV квартал 2010 року/2010 рік – 19.02.2011 (субота);
за І квартал 2011 року – 20.05.2011;
за ІІ квартал/півріччя 2011 року – 19.08.2011;
за ІІІ квартал/9 місяців 2011 року – 19.11.2011 (субота);

3) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 Кодексу, то граничний день сплати (нарахування) - 70-й календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а саме у 2011 році для року, який закінчується 31.12.2010 – 11.03.0011.

Згідно із викладеним вище звертаємо вашу увагу, що граничний день сплати грошових зобов’язань може припадати на робочий або на вихідний, або на святковий день.