Оголошення

22.11.2017, 16:41

Рішеннями  виконкому Гоішньоплавнівської міської ради від 22.06.2016р. № 427 та від 13.11.2017р. № 317 оголошено конкурс з призначення управителів груп багатоквартирних будинків у м. Горішні Плавні та затверджена конкурсна документація.

Конкурс з призначення управителів груп багатоквартирних будинків у м. Горішні Плавні.

1. Організатор конкурсу.

Найменування: Виконавчий комітет Горішньоплавнівської  міської ради Полтавської області (Замовник).

Код за ЄДРПОУ: 04057646

Місцезнаходження: вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні Полтавської обл., 39800

2. Посадові особи організатора конкурсу, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Головний спеціаліст відділу благоустрою і житла департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради,

секретар конкурсної комісії – Рубан Наталія Володимирівна.

вул. Миру, 24 каб. 103, т. (05348) 2-59-81, ф. (05348) 2-50-95; jkg_plavni@ukr.net

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема,  витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу (розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013р. № 603, наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150, дотримуючись санітарно-технічних правил та норм утримання житлового будинку на основі технічних даних, зазначених у технічних паспортах будинків).

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою у м. Горішні Плавні, необхідною для надання комплексної послуги з управління майном житлового будинку (надати копії документів, що підтверджують наявність офісного приміщення (власного чи орендованого), довідка в довільній формі з переліком офісного обладнання;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (надати довідку в довільній формі з переліком штатних чи найманих працівників, копії документів, що підтверджують їх кваліфікацію, для фізичних осіб-підприємців – копії укладених з працівниками договорів);

- фінансова спроможність учасника конкурсу (копії установчих документів, копія виписки з ЄДР, копія балансу, копія звіту про фінансові результати, копія звіту про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, звіт форми №1С-житлове господарство за минулий рік);

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (копії договорів з надання житлово-комунальних послуг тощо)

4. Вимоги до конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності) у запечатаному конверті. Учасник процедури конкурсу має право подати лише одну пропозицію.

Усі аркуші пропозиції конкурсу учасника процедури повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника, а також відбитки печатки (за наявності). На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва конкурсу; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до _________(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсу").

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

5. Перелік документів, що подаються учасником конкурсу у складі конкурсної пропозиції для їх оцінювання:

- розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком та перелік складових послуги, по кожному будинку окремо, в якому обов’язково зазначити періодичність надання послуг;

- витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;

- копія довідки із статуту правління, що підтверджує відкриття відповідних видів діяльності, засвідчена відповідно до законодавства;

- копія статуту або іншого установчого документа, засвідченого відповідно до законодавства;

- копія балансового звіту за останній звітній період;

-копія звіту форми № 1С-житлове господарство (затверджена Наказом Держжитлокомунгоспу України №224 від 16.12.2004р.) за 2017 рік.

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитом;

- довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

- довідка з Пенсійного фонду про відсутність (наявність) заборгованості за платежами до Пенсійного фонду України;

- завірену копію документу, що підтверджує  наявність власного чи орендованого офісного приміщення;

- документ довільної форми про наявність обладнання;

- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про кількісний та якісний склад персоналу;

- документи, що підтверджують кваліфікацію спеціалістів.

- документи на підтвердження досвіду виконання договорів у сфері надання житлово-комунальних послуг (завірені копії здоговорів про надання житлово-комунальних послуг);

- завірені копії укладених договорів з надавачами послуг (розташованими  у м. Горішні Плавні) з утримання будинків за лотом (згідно переліку послуг пункту 3 конкурсної документації);

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги.

Документи подаються в оригіналі або належним чином засвідчених копіях.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання інформації про його невідповідніть вимогам кваліфікаційних критерієв або факту зазначення у пропозиції учасника недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів конкурсу, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

7.  Плата за участь у конкурсі не встановлюється.

8. Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою (в т.ч. електронною поштою) організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації. Додатки до конкурсної документації, які містять технічну інформацію щодо об’єктів конкурсу, надаються в електронному вигляді.

9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

         Способи подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

         Місце подання конкурсних пропозицій – кабінет 103, вул. Миру, 24,       м. Горішні Плавні Полтавської обл., 39800.

         Кінцевий строк  подання конкурсних пропозицій (дата і час).

«16» січня 2018р. 10 год.00 хв.

9. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

        Місце розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями – кабінет 100-1,   вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні Полтавської обл., 39800.

        Дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

«17» січня 2018р. 10 год.00 хв.