Увага інформація!!

10.02.2011, 09:00

Соціально-економічне становище міста Комсомольська за 2010 рік

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень–вересень 2010р. підприємствами міста введено в експлуатацію 4157 м2 загальної площі житла, що у 3,2 раза більше проти січня–вересня 2009р., у т.ч. у сільській місцевості – 679 м2 (у січні–вересні 2009р. введення в експлуатацію житла у сільській місцевості не було)

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–вересень 2010р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 864,5 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що становить 94,7% від капіталовкладень за січень–вересень 2009р.

ТРАНСПОРТ

Підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2010р.перевезено 668,4 тис.т вантажів, що на 12,9% менше, ніж за 2009р., та виконано вантажооборот у обсязі 19,4 млн.ткм, або на 20,1% менше.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)за 2010р.скористалися 2717,5 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 46,8 млн.пас.км, що відповідно на 15,1% і на 18,9% менше, ніж за 2009р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсягекспорту зовнішньої торгівлі товарами міста за січень–вересень 2010р. становив 538,2 млн.дол. США, імпорту – 65,4 млн.дол. США і по відношенню до січня–вересня 2009р. збільшився відповідно у 1,6 раза та 1,8 раза. Позитивне сальдо становило 472,8 млн.дол. США (за січень–вересень 2009р. – також позитивне 290,5 млн.дол. США).

Обсягекспорту зовнішньої торгівлі послугами міста за січень–вересень 2010р. становив 3,1 млн.дол. США, імпорту – 12,1 млн.дол. США і по відношенню до січня–вересня 2009р. збільшився відповідно у 1,5 раза та 3,0 раза. Негативне сальдо становило 9,0 млн.дол. США (за січень–вересень 2009р. – також негативне 2,0 млн.дол. США).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, розміщених у місті, на 1 жовтня 2010р. склав 260,1 млн.дол. США, що на 12,8% більше від обсягу на початок 2010р., та в розрахунку на одну особу населення міста становить 4754,1 дол. США.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (з урахуванням міжрайонного обміну), за січень–вересень 2010р. становив 205707,4 тис.грн. і в порівнянних цінах склав 109,9% обсягу січня–вересня 2009р.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–вересні 2010р. становила 2847 грн., що в 3,2 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (888 грн.).

Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. У січні–вересні 2010р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 83,3% і був на 1,9 в.п. більше порівняно з цим показником у цілому по області.

У січні–листопаді 2010р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2660 сім’ям, що становило 98,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 431,6 тис.грн.

Крім того, 21 сім’ї (100,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–листопаді 2010р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 58972,6 тис.грн., що становило 98,6% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на початок грудня 2010р. становила 18847,3 тис.грн.

РИНОК ПРАЦІ

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–вересні 2010р. становила 17,0 тис. осіб.

Упродовж січня–вересня 2010р. на підприємствах було прийнято 3018 осіб, а звільнено 2987 осіб (відповідно 17,7% та 17,5% від середньооблікової кількості штатних працівників). У січні–вересні 2010р. із причини скорочення штатів було звільнено 29 осіб, або 1,0% вибулих.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 листопада 2010р. збільшилася на 1,6% і на 1 грудня 2010р. становила 190 осіб, порівняно з 1 грудня 2009р. вона зменшилась на 18,8%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 76,3%, молодь у віці до 35 років – 58,9%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по місту на 1 грудня 2010р. становив 0,5% від кількості населення працездатного віку.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець листопада 2010р. становило 2 особи на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–листопаді 2010р. порівняно з січнем–листопадом 2009р. збільшився на 6,4 в.п. і становив 68,1%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 грудня 2010р. у Комсомольській міськраді, за оцінкою, чисельність наявного населення становила 54336 осіб, постійного – 54636 осіб. Упродовж січня–листопада 2010р. чисельність населення зменшилась на 103 особи.

Зменшення чисельності населення міськради відбулось виключно за рахунок природного скорочення (106 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (3 особи).

Упродовж січня–листопада 2010р. зареєстровані 513 народжених та 619 померлих осіб, у тому числі у віці до 1 року померли 5 дітей.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За 2010р. органами внутрішніх справ міста зареєстровано 758 злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 77,9% більше, ніж за 2009р.

Головне управління статистики у Полтавській області