Оголошення

13.12.2017, 15:06

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні  Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1

      2

      3

       4

       5

     6

24.

Частина  димової труби 

котельні  15  мікрорайону

 

 

 

місто Горішні Плавні

проспект Героїв

Дніпра, 106

4,0

 кв. м

 

 

 

 

 

 Частина  димової труби 

 

 

 

 

 

Без  права

приватизації

 

 

 

 

 

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області  про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

 

 №

п/п

Балансоутримувач  ( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані про об'єкт нерухомого майна,

 щодо якого надійшла заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

24.

Комунальне   виробниче  підприємство  «Теплоенерго»  м. Горішні  Плавні»

39800

м. Горішні Плавні

вул. Молодіжна, 8

 

 067-57-92-729

 Частина  димової труби 

котельні

15 мікро-району

 

 місто

Горішні

Плавні

прос-пект

Героїв

Дніпра,

106

 

 

 

 4,0

 кв. м

З

01.01.2018

до

31.10.2020

 

Розмі-щення   опера-торів телеко-муніка-цій, які надають послуги   з  рухо-  мого (мобільного) зв'язку 

 

Орієнтовний розмір орендної плати  за перший  місяць оренди – 651 грн.

  До цієї суми будуть застосовані індекси інфляції, починаючи з листопада 2017 року до місяця укладення договору оренди. Протягом терміну дії договору оренди при розрахунку орендної плати будуть щомісячно нараховуватись індекси інфляції.

          Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються до  28.12.2017 включно за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24, к.203 у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, тел. 2-28-75.

          У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».