Оголошення

13.12.2017, 15:11

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Горішні  Плавні  і  може  бути  передано в  оренду

 

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

25.

Нежитлові

приміщення  

м. Горішні

Плавні

вул. Миру, 16 

 

50,71 кв. м

Приміщення

на  другому

поверсі  

 

 

 

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської області   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

щодо якого  надійшла  заява  

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

25.

Комунальне

підприємство

«Міський

Палац культури і творчості»

    39800

м. Горішні Плавні 

вул.  Миру,16

 

4-45-35

 

 Нежитлові

приміщення

 

місто ГорішніПлавні

вул.Миру,

16

50,71

З

01.01.2018

до

31.12.2018

 Надання

навчальних

послуг

для

дітей

 

 

 

      Орієнтовний розмір орендної плати  за перший  місяць оренди – 757,51 грн. 

До цієї суми будуть застосовані індекси інфляції, починаючи з листопада 2017 року до місяця укладення договору оренди. Протягом терміну дії договору оренди при розрахунку орендної плати будуть щомісячно нараховуватись індекси інфляції.

Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкта за  встановленою формою приймаються  до   28.12.2017   включно за  адресою: м. Горішні  Плавні, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Горішньоплавнівської     міської  ради Полтавської   області, тел. 2-28-75.

У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Горішньоплавнівської  міської  ради Полтавської  області  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4 ст.9  Закону  України  «Про оренду  державного та  комунального  майна».