Інформація

24.02.2011, 08:19

 
Фактично
за січень
2011р.
Темпи зростання, %
січень 2011р. до грудня 2010р.
січень 2011р. до січня 2010р.
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.
6735714,4
х
х
Введення в експлуатацію загальної площі житла, м2
90481
х
2458,72
Вантажооборот автомобільного
транспорту3, тис.ткм
1269,1
81,5
102,2
Пасажирооборот автомобільного
транспорту4, тис.пас.км
3774,4
96,0
107,2
Експорт послуг, тис.дол. США
4164,41
х
104,92
Імпорт послуг, тис.дол. США
17537,11
х
321,22
Сальдо (+, –)
–13372,71
х
х
Середньомісячна заробітна плата
одного працівника5, грн.
29311
х
х
Заборгованість із виплати заробітної
плати6, тис.грн.
Кількість зареєстрованих безробітних на
кінець періоду, осіб
1801
94,77
79,38
Індекс споживчих цін по області
х
100,9
107,7
______________
1 Дані за 2010р.
2 2010р. до 2009р.
3 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
5 Інформацію стосовно особливостей організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних в динаміці, а також спосіб розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випусків “Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників” № 49 від 26.02.2010 та № 72 від 26.03.2010, які розміщені на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).
6 Станом на 1 січня.
7 Грудень 2010р. до листопада 2010р.
8 Грудень 2010р. до грудня 2009р.
 
Головне управління статистики у Полтавській області