Оголошення!

23.03.2011, 16:48

Оголошення. До відома та інформування керівників зацікавлених підприємств:

Міністерство фінансів України та Державний комітет статистики України повідомляють, що фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва за І квартал 2011 року складається за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 „Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Починаючи із звітності за І півріччя 2011 року і в наступних періодах - за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2011 № 25 „Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Проте, оскільки деякі показники Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) не збігаються з показниками попередньої форми, дані в нових рядках графи 4 „За аналогічний період попереднього року" підприємствами можуть не наводитися.