Увага інформація!!

30.03.2011, 14:49

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу на залучення приватних інвестицій у будівництво гаражного боксу на земельній ділянці, яка розташована
за адресою: вул. Строни, 11Б.

Умови проведення конкурсу по залученню приватного інвестора у будівництво гаражного боксу:

1. До участі у конкурсі допускаються громадяни України та іноземних держав, юридичні особи України та іноземних держав, які подали наступний пакет документів:

 1. - заява на участь у конкурсі;
 2. - інвестиційна пропозиція;
 3. - копія ліцензії на здійснення будівельної діяльності;

а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами:

 1. - копії установчих документів;
 2. - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 3. - відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу у відповідності з вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами:

 1. - копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
 2. - свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;
 3. - звіт платника єдиного податку або декларацію про доходи за останній звітний період.

2. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який при виконанні усіх істотних умов залучення приватних інвестицій у будівництво гаражного боксу запропонував найбільшу суму інвестицій.

Істотні умови залучення приватних інвестицій у будівництво гаражного боксу:

  1. Здійснення будівництва гаражного боксу відповідно до розробленого та затвердженого проекту "Гаражний бокс по вул. Строни, 11Б".
  2. Здійснення фінансування будівництва гаражного боксу в обсязі, що складає не менше 90 % кошторисної вартості будівництва.
  3. Після завершення реконструкції та введення об'єкта в експлуатацію частка власності у спільному майні визначається пропорційно вартості вкладів учасників спільного інвестування будівництва гаражного боксу.
  4. Збереження права комунальної власності на земельну ділянку під будівництвом на період дії договору про спільне інвестування будівництва.
  5. Закінчення будівництва гаражного боксу та введення об'єкта в експлуатацію не пізніше 01.10.2011.
  6. Здійснення благоустрою прилеглої до об'єкта будівництва території.

Документи на конкурс приймаються до 17-00 25.04.2011 за адресою:
м. Комсомольськ, пров. Молодіжний, 12. Довідки можна отримати за телефоном: 2-16-66.

Конкурс буде проведено 26.04.2011 о 15-00 за адресою: м. Комсомольськ, пров. Молодіжний, 12.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу на залучення приватних інвестицій у будівництво будівлі комітету самоорганізації населення приватної забудови мікрорайону Піддубне на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні УпІтБ

Умови проведення конкурсу по залученню приватного інвестора у будівництво будівлі комітету самоорганізації населення приватної забудови мікрорайону Піддубне (далі - об'єкт):

1. До участі у конкурсі допускаються громадяни України та іноземних держав, юридичні особи України та іноземних держав, які подали наступний пакет документів:

 1. - заява на участь у конкурсі;
 2. - інвестиційна пропозиція;

а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами:

 1. - копії установчих документів;
 2. - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 3. - відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу у відповідності з вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами:

 1. - копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
 2. - свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;
 3. - звіт платника єдиного податку або декларацію про доходи за останній звітний період.

2. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який при виконанні усіх істотних умов залучення приватних інвестицій у будівництво об'єкта запропонував найбільшу суму інвестицій.

Істотні умови залучення приватних інвестицій у будівництво об'єкта:

  1. Здійснення будівництва об'єкта відповідно до розробленого та затвердженого проекту "Будівля комітету самоорганізації населення приватної забудови мікрорайону Піддубне".
  2. Здійснення фінансування будівництва об'єкта в обсязі, що складає не менше 95 % кошторисної вартості будівництва.
  3. Здійснення інвестором:
   1. технічного та авторського нагляду під час здійснення будівництва (власними силами або залученими на договірних засадах суб'єктами господарювання);
   2. контролю за відповідністю виконуваних будівельно-монтажних робіт проектній документації, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, вартісних показників будівництва;
   3. приймання будівельно-монтажних робіт;
   4. організаційних заходів та фінансування витрат, пов'язаних з введенням в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;
   5. передачі відповідним експлуатуючим організаціям зовнішніх інженерних мереж після введення об'єкта в експлуатацію.
  4. Після завершення реконструкції та введення об'єкта в експлуатацію частка власності у спільному майні визначається пропорційно вартості вкладів учасників спільного інвестування будівництва об'єкта.
  5. Збереження права комунальної власності на земельну ділянку під будівництвом на період дії договору про спільне інвестування будівництва.
  6. Закінчення будівництва об'єкта та введення його в експлуатацію не пізніше 01.12.2011.
  7. Здійснення благоустрою прилеглої до об'єкта будівництва території.
  8. Після введення об'єкта в експлуатацію надання його в користування органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайоні приватної забудови "Тріада-21".

Документи на конкурс приймаються до 17-00 21.04.2011 за адресою:
м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, кімн. 301. Довідки можна отримати за телефоном: 2-16-66.

Конкурс буде проведено 22.04.2011 о 15-00 за адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, кімн. 301.