Оголошення

8.08.2018, 08:45


Перелік   нерухомого  майна, яке  перебуває   у  комунальній  власності   територіальної  громади

  м. Горішні   Плавні  і  може  бути   передано в  оренду 


№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна площа

об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1

2

3

4

5

6

6.

Нежитлові  
приміщення

місто Горішні Плавні,

вул. Миру,

10, корп. 14

111,43 кв. м

Частина приміщень
на 1 поверсі
будівліОголошення    виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської   ради Полтавської   області  про  намір   передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна 


п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон ) 

Дані  про об'єкт  нерухомого майна, щодо якого  надійшла  заява 

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа,кв. м

Строк

оренди

Мета

використання

1

2

3

4

5

6

7

4.

Горішньоплавнівська

міська  лікарня     

39800

місто Горішні  Плавні

вул. Миру, 10

4-48-38


Частина приміщень
на 1 поверсі
будівлі

місто 

Горішні Плавні,

вул. Миру, 10, 

корп. 14


111,43     З 01.09.2018  до  

31.08.2019

Офіс, склад (крім вибухо-небезпечних та легкозаймистих речовин) або надання побутових

  послуг, крім  пошиття  трикотажних виробів


   Орієнтовний   розмір  орендної плати  за   перший  місяць оренди: для      офісу -   5409  грн.;  для    складу  - 4327,20  грн.;   для  надання  побутових   послуг, крім  пошиття  трикотажних виробів – 3245,40 грн. До  цієї   суми будуть    застосовані   індекси    інфляції, починаючи  з  липня   2018 року  до  місяця укладення договору оренди.

До   договору  оренди буде  включений  додатковий    обов'язок орендаря  щодо  відшкодування орендодавцю  в  2018 році   вартості   робіт  з проведення незалежної  оцінки вартості об'єкта оренди не  пізніше   1  місяця  після   виставлення орендодавцем   рахунку  про   відшкодування.  

Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються до  22.08.2018 включно за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24, к.203 у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, тел. 2-28-75. 

        У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».