Інформація

10.10.2018, 08:33

Перелік   нерухомого  майна, яке  перебуває   у  комунальній  власності   територіальної  громади  м. Горішні   Плавні  і  може  бути   передано в  оренду 


№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса

об'єкта нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкта нерухомого     майна, кв. м

Характеристика

об'єкта нерухомого     майна

Примітка

1

      2

      3

       4

       5

     6

9.

Нежитлові  
приміщення


місто Горішні

Плавні,

проспект

Героїв

Дніпра,

86


13,0 кв. м


Приміщення
на 1 поверсі
будівлі   
із  загальним
входом
Оголошення    виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської   ради 

Полтавської   області  про  намір   передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна 


п/п

Балансоутримувач (назва, юридична адре-

са,контактний

телефон ) 

Дані  про об'єкт  нерухомого майна, 

       щодо якого  надійшла     заява 

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

8.

Комунальне

житлово-експлуатаційне

підприємство

  № 4      39800

м.Горішні     Плавні

проспект

Героїв Дніпра,

75

4-46-01


Приміщення
на 1 поверсі
будівлі   
із  загальним
входом


місто 

Горішні

Плавні,

прос-пект

Героїв

Дніпра,

86


13,0

  З 01.11.

2018

до

31.10.

2019


Розміщення  офісу,

надання

побуто

вих послуг


Орієнтовний   розмір   орендної плати  за  перший   місяць оренди:  для  офісу – 626,21 грн.,  для   надання побутових послуг – 375,72 грн. До  цієї   суми будуть    застосовані   індекси    інфляції, починаючи  з  вересня   2018 року  до  місяця укладення договору оренди.

До договору оренди буде включений додатковий обов'язок орендаря щодо  проведення   незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на затвердження орендодавцю   не  пізніше   2   місяців  після  укладення   договору  оренди. 

Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються комунальним житлово-експлуатаційним  підприємством   № 4   до  24.10.2018 включно за адресою: м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 75,    тел. 4-46-01.  

        У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна   виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».