Інформація

10.10.2018, 08:34

Перелік   нерухомого  майна, яке  перебуває   у  комунальній  власності   територіальної  громади

м.Горішні   Плавні  і  може  бути   передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкта нерухомого  майна

Адреса
об'єкта нерухомого  майна

Загальна площа
об'єкта нерухомого  майна, кв. м

Характеристика
об'єкта нерухомого  майна

Примітка

1

      2

      3

       4

       5

     6

8.

Нежитлові  
приміщення

місто Горішні Плавні,
проспект Героїв Дніпра,
78

318,2 кв. м
з можливістю розподілу
об'єкта оренди  на
2 окремі частини
площею 176,3 кв. м
та  площею 141,9 кв.м

Приміщення
на 1 поверсі
будівлі   


Оголошення    виконавчого  комітету  Горішньоплавнівської  міської   ради Полтавської   області  про  намір передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна

п/п

Балансоутримувач (назва, юридична адре-

са,контактний

телефон ) 

Дані  про об'єкт  нерухомого майна, щодо якого  надійшла     заява 

Найменування

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

використання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

7.

Комунальне

житлово-експлуатаційне

підприємство

  № 4      39800

м.Горішні  Плавні

проспект Героїв Дніпра, 75

4-46-01

Приміщення

на 1 поверсі

будівлі   

із  загальним

входом

місто 

Горішні

Плавні,

прос-пект

Героїв

Дніпра,

78

318,2

з можливістю

розпо-ділу

об'єкта оренди  на  2

окремі частини

площею 176,3  кв. м

та  площею 141,9  кв. м

  З 01.11.2018

до

31.10.2019

Офіс,  надання  побутових 

  послуг

 або  інше   використання, 

 крім     торгівлі 

будматеріалами,  алкогольними

  напоями,

     виробництва  трикотажних

     виробів  


Орієнтовний   розмір   орендної плати  за  перший   місяць оренди: для    торгівлі -  67,43   грн. за  1 кв. м, помножений  на   площу  приміщення,   для  офісу - 48,17 грн. за  1 кв. м, помножений  на   площу  приміщення,
 для складу – 38,54 грн. за  1 кв. м, помножений  на   площу  приміщення, для  надання   побутових  послуг – 28,90 грн. за  1 кв. м,  помножений  на   площу  приміщення, для  інших  видів   діяльності -  нарахування  згідно   з  Методикою  розрахунку плати за оренду майна, яке перебуває  у комунальній  власності територіальної громади міста  Комсомольська, та порядку її використання. 
До  цієї   суми будуть    застосовані   індекси    інфляції, починаючи  з  вересня   2018 року  до  місяця укладення договору оренди.
До договору оренди будуть включені додаткові обов'язки орендаря щодо:
1.  Проведення  реконструкції орендованих приміщень для  використання їх  за   призначенням  та   прийняття  об’єкта  в експлуатаціюв строк до  31.10.2019.
2. Проведення   незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на затвердження орендодавцю   не  пізніше   2   місяців  після  укладення   договору  оренди. 
Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються комунальним житлово-експлуатаційним   підприємством  № 4   до   24.10.2018 включно за адресою: м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 75,   тел. 4-46-01.  
        У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна   виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».