Інструкція щодо порядку заповнення бланку заяви про призначення житлової субсидії

1.11.2018, 13:42

Інструкція щодо порядку заповнення бланку заяви про призначення житлової субсидії

1. У правому верхньому куті має бути зазначено назву територіального   управління соціального захисту населення, до якого подається заява.

2. У заяві зазначаються відомості про особу, яка подає заяву: прізвище, ім’я по батькові, зареєстроване (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб   – фактичне) місце проживання із зазначенням адреси житла (поштового індексу, населеного пункту, вулиці, номеру будинку, корпусу та квартири), контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

3. У заяві необхідно підкреслити, на які види послуг  призначати субсидію:

- на оплату житлово-комунальних послуг;

- на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення).

Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

4. У заяві необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я, зокрема:

у графі "Номер особового рахунку" – номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

у графі "Найменування організації, що надає послуги" – назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

у графі "Примітки" зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме: "є лічильник" або "немає лічильника".

5. У заяві необхідно відмітити (підкреслити) чи потребує питання призначення субсидії  розгляду комісією, створеною  виконкомом міської ради.

6. Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Заяви.

                                                                       

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ   

Управління соціального захисту населення  
 
(найменування структурного підрозділу
 Горішньоплавнівської міської ради
 
Полтавської області  
з питань соціального захисту населення)
 

ЗАЯВА
 про призначення житлової субсидії
 

Від___________Іванова Василя Івановича _____________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Зареєстроване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб – фактичне) місце проживання

 (необхідне підкреслити): ___вул. Гірників, 1, кв. 1__________________________________________  

       _____________________м. Горішні Плавні ___________________________________ 

Контактний телефон _0502522651  Паспорт: серія КН234567 

Горішньоплавнівським  МВ УМВС України  в Полтавській області                      02.01.2017 р. 

(ким і коли виданий)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________0011223344_ ___________  

                                           (крім осіб, які

       ______________________________________________________________________________________

мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

Прошу призначити житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 (необхідне підкреслити).

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані 

(фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку (необхідне підкреслити)

Вид послуги

Номер особового рахунка

Найменування організації, що надає послуги

Примітки

Управління багатоквартирним будинком

04-1-1  

КЖРЕП №1  

без лічильника  

Газопостачання

755623  

ТОВ Кременчукгазпостачання»  

з лічильником  

Централізоване постачання холодної води

04-1-1  

ВУВКГ  

з лічильником  

Централізоване постачання гарячої води

04-1-1  

ТКЕ  

з лічильником  

Водовідведення

04-1-1  

ВУВКГ  


Централізоване опалення

04-1-1  

ТКЕ  

Будинковий лічильник  

Електропостачання

1240011002  

Полтаваобленерго  

З лічильником  

Вивезення побутових відходів

04-1-1

СпецЕко


У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади  /органів місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути / не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, необхідних для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі осіб, які зареєстровані (фактично проживають), зміни в переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

 Дата                   __ р. 

                  ____підпис заявника ____
                   (підпис)
 Інструкція щодо порядку заповнення

бланку декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Декларацію заповнює особа, яка подає заяву про призначення житлової субсидії.

У правому верхньому куті Декларації зазначається назва територіального  управління соціального захисту населення до якого подається Декларація.

У розділі І.  Загальні відомості

у пункті 1 вказуються прізвище, ім’я по-батькові особи, яка звертається.

у пункті 2 «Характеристика житлового будинку» необхідно зазначити загальну та опалювальну площу житлового приміщення (кв. метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуальний чи багатоквартирний.

у пункті 3  вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих – для орендарів   та внутрішньо переміщених осіб), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги із обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я по-батькові,  сімейного стану, дати народження, серії та номера паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) або номер паспорту (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за його серією та номером) . 

у графі „Примітки”  зазначається, що конкретна особа не проживає.


У розділі ІІ:

Заповнюються відомості про членів сім'ї - осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місяця проживання - чоловіка, дружини, неповнолітніх дітей із обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я по-батькові,  сімейного зв’язку з особою зі складу домогосподарства, дати народження, серії та номера паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) або номер паспорту (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за його серією та номером). 


У розділі III:

В даному розділі вказуються ЛИШЕ дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання), інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за І-ІІ квартали 2018 року (у разі звернення у жовтні 2018 року).


У розділі IV:

Зазначаються відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку із дати випуску яких минуло менше ніж 5 років (крім мопеда), що перебувають у власності або володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання). Вказується: прізвище, ім’я по батькові власника, марка автомобіля, державний номерний знак, рік випуску. У разі отримання автомобіля через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення зазначити назву вказаного підрозділу.


У розділі V:

Вказується інформація про осіб, які придбали майно (набули права власності в інший законний спосіб) або оплатили послуги на суму, що перевищує  50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, із зазначенням виду майна, його вартості та дати придбання  майна або оплати послуг.

Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Декларації.


ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

Управління соціального захисту населення  
 Горішньоплавнівської міської ради
 

Полтавської області  
                 (найменування структурного підрозділу питань   
 

               соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
 про доходи і витрати осіб, які звернулися 

за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості 

1Іванов Василь Іванович__________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

2. Характеристика житлового приміщення / будинку: 

загальна площа _70___ кв. метрів; опалювальна площа __67__ кв. метрів; 

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
 кількість поверхів у будинку ____
2______.
 

3. Дані про осіб, які входять до складу домогосподарства і їх зареєстроване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб – фактичне) місце проживання (необхідне підкреслити) у житловому приміщенні / будинку  

Прізвище, ім’я,
 по батькові
 

Сімейний стан 

Число, місяць і рік народження 

Серія
 та номер паспорта
 

Реєстраційний номер облікової картки
 платника податків або
 серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати
 платежі за його серією
 та номером)
 

Примітки* 

Іванов Василь Іванович   

одружений   

10.01.1970   

КН 234567   

0011223344   

За кордоном не перебував   Розділ II. Дані про членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства, незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання) 

Прізвище, ім’я,   

по батькові   

Сімейний зв’язок з особою зі складу домогоспо-дарства   

Число, місяць і рік народження   

Серія   

та номер паспорта   

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків або 

серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за його серією 

та номером) 

Примітки* 

Іванова Марія Петрівна   

дружина   

07.08.1979   


КО 101010   

2001005555   

м.Кременчук   

За кордоном не перебувала   

Іванова Олеся Василівна   

дочка   

01.01.2008   

І-КЕ   

620531   

м.Кременчук   


Розділ ІII. Дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства, незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання), інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за період з 01.01.2018 р. до 30.06.2018_ року