Інформація

14.11.2018, 09:57


п/п

Балансоутримувач (назва, юридична адре-

са,контактний

телефон ) 

Дані  про об'єкт  нерухомого майна, 

       щодо якого  надійшла     заява 

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

8.

Комунальне

житлово-експлуатаційне

підприємство

  № 4      39800

м.Горішні     Плавні

проспект

Героїв Дніпра,

75

4-46-01


Приміщення

на 1 поверсі

будівлі   

із  загальним

входом


місто 

Горішні

Плавні,

прос-пект

Героїв

Дніпра,

86


13,0

  З 01.12.

2018

до

30.11.

2019


Розміщення  офісу,

надання

побуто

вих послуг


Орієнтовний   розмір   орендної плати  за  перший   місяць оренди:  для  розміщення офісу – 638,30 грн.,  для   надання побутових послуг – 382,98 грн. До  цієї   суми будуть    застосовані   індекси    інфляції, починаючи  з  жовтня   2018 року  до  місяця укладення договору оренди.

До договору оренди буде включений додатковий обов'язок орендаря щодо   проведення  незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на затвердження орендодавцю   не  пізніше   2  місяців   після  укладення  договору   оренди. 

Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються комунальним житлово-експлуатаційним   підприємством  № 4   до  28.11.2018 включно за адресою: м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 75,   тел. 4-46-01.  

         У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна   виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».