Інформація

14.11.2018, 09:58

п/п

Балансоутримувач (назва, юридична адре-

са,контактний

телефон ) 

Дані  про об'єкт  нерухомого майна, 

       щодо якого  надійшла     заява 

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

7.

Комунальне

житлово-експлуатаційне

підприємство

  № 4      39800

м.Горішні     Плавні

проспект

Героїв Дніпра,

75

4-46-01

2 групи приміщень

на 1 поверсі

будівлі,

кожна  з  окремим

входом

місто 

Горішні

Плавні,

прос-пект

Героїв

Дніпра,

78

нежит-лові

примі

щення

загаль-ною

площею 225,1 

кв. м

та  пло-     щею 93,1

 кв. м

  З 01.12.

2018

до

30.11.

2019

Офіс,  надання  побуто-вих      послуг або  інше  викорис-

тання,  крім     торгівлі 

будмате

ріалами,  алкоголь-ними  напоями,     вироб-

ництва  трико-тажних  виробів     

Орієнтовний   розмір   орендної плати  за  перший   місяць оренди: для    торгівлі -  68,74   грн. за  1 кв. м, помножений  на   площу  приміщення,   для  офісу - 49,10 грн. за  1 кв. м, помножений  на   площу  приміщення, для складу – 39,28 грн. за  1 кв. м, помножений  на   площу  приміщення, для  надання   побутових  послуг – 29,46 грн. за  1 кв. м, помножений  на   площу  приміщення,    

для   інших  видів  діяльності -   нарахування  згідно  з   Методикою  розрахунку плати за оренду майна, яке перебуває  у комунальній власності територіальної громади міста  Комсомольська, та порядку її використання. 

До  цієї   суми будуть    застосовані   індекси    інфляції, починаючи  з  жовтня   2018 року  до  місяця укладення договору оренди.

До договору оренди будуть включені додаткові обов'язки орендаря щодо:

1.  Проведення  у  разі реконструкції орендованих приміщень для   використання їх  за   призначенням  та   прийняття  об’єкта  в експлуатаціюв строк до  30.11.2019.

2. Проведення   незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання  звіту про оцінку на затвердження орендодавцю   не  пізніше   2   місяців  після  укладення   договору  оренди. 

Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються комунальним житлово-експлуатаційним  підприємством   № 4   до  28.11.2018 включно за адресою: м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 75,    тел. 4-46-01.  

         У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна   виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».