Інформація

28.11.2018, 11:44

Інформація

виконавчого комітету

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,

якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта,

що підлягає відчуженню


Назва об’єкта:

- двокімнатна квартира за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Строни, б. 6,   кв. 22.

Спосіб відчуження: шляхом укладення договору дарування.


Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:


- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

- нотаріально посвідчену копію статуту учасника конкурсу. При цьому, якщо учасник конкурсу не менш, як тричі брав участь у конкурсах щодо відбору експертів, то він може подати до комісії замість нотаріально засвідченої копії статуту офіційного листа про те, що з часу проведення попереднього конкурсу  в статуті учасника конкурсу не відбулося ніяких змін;


-копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання експертної оцінки;


-копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;


-бізнес-програму учасника конкурсу;


-один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.


Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та терміну виконання робіт подаються у запечатаному конверті. Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.


Конкурсна комісія буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт не більше 7 календарних днів.


Документи до комісії приймаються до 12 години 20 грудня 2018 року за адресою: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Миру, б. 24, к. 204, тел. (05348) 2-17-73.


Конкурс відбудеться 20 грудня 2018 року о 15.00 за адресою: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Миру, б. 24, к. 204 (житловий відділ департаменту економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області).