Оголошення

31.01.2019, 10:08

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 


1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається будівництво автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р, Дніпро, Полтавська область. 

Будівництво автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава – Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Полтавська область передбачається здійснити за двома чергами будівництва: 

- І черга будівництва - від автомобільної дороги М-22 Полтава - Олександрія до автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя – Маріуполь з південно-східної сторони м. Кременчук з будівництвом мостового переходу через р. Дніпро; 

- ІІ черга будівництва - від автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя – Маріуполь до автомобільної дороги М-22 Полтава - Олександрія з південно-західної сторони м. Кременчук. 


ІІІ ділянка та черга будівництва від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя – Маріуполь з північно-східної сторони м. Кременчук до автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія здійснюється за окремим проектом і матеріалами Звіту з ОВД не розглядається. 

Будівництво І-ІІ черги автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук, Полтавська область матиме наступні проектні характеристики: 

- класифікація автомобільної дороги загального користування – державна; 

- категорія дороги – 1-б; 

- перспективна інтенсивність руху – 27680 од/добу; 

- довжина ділянки – 37 км, з них: 

– І черга будівництва - 20 км; 

– ІІ черги будівництва - 17 км; 

- позакласний міст через р. Дніпро – 1460,0 м 

- великі, середні та малі шляхопроводи – 4 шт./514 м; 

- шляхопроводи над основною дорогою - 2 шт./142м; 

- водопропускні труби - 35шт./1155 м;

- транспортні розв’язки в різних рівнях на примиканні до існуючих доріг - 2 шт.; 

- навантаження від автотранспортних засобів на штучні споруди A-15, HK-100; 

- ширина проїзної частини мосту через р. Дніпро – 2х7,5 м; 

- ширина дорожнього полотна – 25,0 м, ширина мосту - 27.42 м. 

Будівництво автомобільна дорога державного значення М-22 Полтава – Олександрія проходить на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро передбачається на землях, Дмитрівської сільської ради Горішьоплавнівської міської ради, Білецьківської та Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

.____________________________________________________________________ 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 


2. Суб'єкт господарювання

Служба автомобільних доріг у Полтавській області, юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. В. Чорновола, буд. 22-а, контактний номер телефону (0532) 61-58- 23, (0532) 56-40-41 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 


3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля, m.shimkus@menr.gov.ua, 

(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, Шимкус Марина Олександрівна 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 


4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт та дозвіл на виконання будівельних робіт 

Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції України 

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 273 від 05.12.2000 «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт» 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) 


5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: 

19.02.2019 о 13:00 годині в центрі Культури та дозвілля, c. Кам’яні Потоки, за адресою: вул. Центральна 436, Кременчуцький район, Полтавська область__________________________________________________ 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 


6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля, m.shimkus@menr.gov.ua, 

(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, Шимкус Марина Олександрівна 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 


7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля, m.shimkus@menr.gov.ua, 

(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, Шимкус Марина Олександрівна 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 238 аркушах. 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 


9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними: 

- в приміщенні Служби автомобільних доріг у Полтавській області за адресою: 36039, м. Полтава, вул. В. Чорновола, буд. 22-а , з 19.02.2019 р., контактна особа Дудка Сергій Володимирович, контактний номер телефону (0532) 61-58- 23, (0532) 56-40-41. 

- в приміщенні Горішьоплавнівської міської ради Полтавської області (вул.Миру, 24, к.205) з 29.01.2019 р., контактна особа Чернушиц Ірина Анатоліївна, контактний номер телефону (05348)26447.