Конкурсні умови

6.03.2019, 16:18

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на сезонних міських автобусних маршрутах загального користування до садових товариств:


  Ці умови розроблені відповідно до Закону України від 05.04.2001 № 2344-III «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – Порядок).
Організацію пасажирських перевезень на сезонних міських автобусних маршрутах загального користування до садових товариств покладено на виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі – Організатор). Підготовка та проведення конкурсу здійснюється конкурсним комітетом, створеним Організатором конкурсу.
Метою проведення конкурсу є покращення якості пасажирських перевезень, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення оновлення рухомого складу, створення конкурентного середовища, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечувати виконання необхідних обсягів перевезень та належну якість обслуговування пасажирів на сезонних міських автобусних маршрутах загального користування до садових товариств у м. Горішні Плавні.
  Об’єктами конкурсу є наступна група маршрутів:
 1.   №153т «Технікум – сади «Коноплянка» через Молодіжну моду», довжина в обох напрямках – 24 км, 90 – 150 пасажирів І-го класу, п’ять оборотних рейсів, в режимі маршрутного таксі, сезонний;
 2.   № 154-2т «Південний – сади «Юність – 2» через Молодіжну моду» довжина в обох напрямках – 32 км, 55-75 пасажирів І-го або ІІ-го класу, п’ять оборотних рейсів, в режимі маршрутного таксі, сезонний;
 3.   № 27 «Технікум – сади «Шведівка» через Молодіжну моду», довжина в обох напрямках – 24 км, 20-30 пасажирів класу А, два оборотних рейси, в режимі маршрутного таксі, сезонний.
  Додатково може долучати транспортні засоби, при поданні письмової інформації замовнику перевезень. Мінімальна кількість автобусів на маршруті – одна одиниця. Обов’язкова наявність резерву автобусів, згідно з пп. 4 п. 12 Порядку. У конкурсі мають право брати участь автомобільні перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси середньої та великої місткості, або рівнозначної загальної пасажиромісткісті автобуси меншого класу, а також виконують вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів. Вік автобуса не повинен перевищувати 20 (двадцять) років, автобус повинен відповідати екологічному стандарту не нижче Євро-2. Автобус не повинен бути переобладнаний з іншого транспортного засобу. Автобуси повинні бути пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Для контролю за здійсненням перевезень, моніторингу транспортного сполучення та полегшення вирішення спірних питань, на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусних маршрутах обов’язкова наявність системи GPS-моніторингу. Перевізник – переможець конкурсу, повинен надати організатору перевезень доступ до системи GPS-моніторингу. Досвід роботи перевізника-претендента, пов'язаний з перевезенням пасажирів, повинен становити не менше одного року.
  Для забезпечення безпеки перевезень пасажирів перевізник-претендент зобов’язаний мати особисту або орендовану виробничу базу. У разі відсутності виробничої бази перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних засадах з підприємствами (організаціями), котрі мають кваліфікованих фахівців для здійснення: регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; контролю транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут; охорони транспортних засобів; документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв.
  Автомобільний перевізник - переможець конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення.
  Власники (користувачі) автобусів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, повинні забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих   для  цього  приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони. Власникам (користувачам)  транспортних   засобів забороняється зберігання їх у житлових зонах  поза   спеціально  відведеними  для цього майданчиками.
Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

Подання документів для участі у конкурсі:


Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додатками 1-4 закону.

У разі пропуску автомобільним перевізником зазначеного строку визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється за результатами конкурсу.

  Перевірку поданих документів на відповідність обов’язковим і додатковим (за наявності) умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених цим Порядком, проводить організатор перевезень.

  Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним  перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

  Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

  Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

  У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

  Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

  Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

  Якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об’єктах конкурсу на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а поданих ним пропозицій достатньо для виконання перевезень тільки на частині об’єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в пункті 1 заяви на участь у конкурсі. У разі визнання перевізника-претендента переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається щодо тих об’єктів, щодо яких він не став переможцем конкурсу.

  За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 29 цього Порядку, перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

  Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

  Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.


Вимоги до перевізника-претендента:


     Перевізник-претендент відповідно до ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» повинен:

  1. Виконувати вимоги цього Закону України «Про автомобільний транспорт» та інших законодавчих і нормативно правових актів України у сфері перевезення пасажирів.

  2. Утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному  стані та забезпечувати їх зберігання відповідно до вимог статті 21 цього Закону.

  3. Забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут.

  4. Забезпечувати проведення  медичного  контролю   стану здоров'я водіїв.

  5. Організувати  проведення періодичного навчання водіїв методам надання   домедичної  допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод.

  6. Забезпечувати умови  праці  та   відпочинку  водіїв  згідно   з вимогами законодавства.

  7. Забезпечувати проведення  стажування  та інструктажу водіїв у порядку,  визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  та   реалізує  державну  політику   у  сфері транспорту;

  8. Забезпечувати безпеку дорожнього руху.

  9. Забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.

  10. Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів  автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з  наданням  послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з  питань  безпеки   перевезень, охорони  праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в  порядку, який   визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує  державну  політику у сфері транспорту.

Зберігання транспортних засобів:


Перевізник-претендент свої автобуси, які використовує для перевезення пасажирів на комерційній основі, повинен забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

Перевізнику-претенденту забороняється зберігання транспортних засобів у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками.


Конкурсний   комітет  приймає  рішення про недопущення до
участі в конкурсі автомобільного перевізника, який:


 1. Подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію.

 2. Визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації.

 3. Не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

 4. Не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

 5. Має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

 6. Подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».

 7. Подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами конкурсу.

Розмір плати за участь у конкурсі становить 10 (десять) неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

  Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення:

  Автомобільні перевізники, водії, пасажири повинні мати   і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення.


Документи для здійснення пасажирських перевезень на сезонному міському автобусному маршруті:


 - для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи їх   дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;

 - для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, квитково-касовий лист, схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду (крім міських перевезень), інші документи, передбачені законодавством України;

 - для пасажира - квиток на проїзд в автобусі та на перевезення багажу, а в разі запровадження  автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду.

Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

  Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі - 20.03.2019р. включно. Документи для участі в конкурсі подаються щоденно до департаменту ЖКГ з 08-00 год. до 17-00 год. (перерва з 12-00год. до 13-00год.), крім вихідних і святкових днів, за адресою: вул. Миру, 24, кімната 100-6.

   Засідання конкурсного комітету відбудеться 05.04.2019р. о 10-00год. за адресою: вул. Миру, 24, кімната, 100-2.

   Розмір плати за участь у конкурсі складає 170,00 грн.. Реквізити надаються разом з конкурсними пропозиціями.

   Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (05348)25981.