Увага інформація!!

30.05.2011, 15:22

Довідка
про виконання міського бюджету
м. Комсомольськ за І квартал 2011 року

ДОХОДИ

Міський бюджет по доходах за І квартал 2011 року виконаний у сумi 48 128 072,09 грн., при плані 44 423 020,00 грн., або на 108,34%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 111,33 %.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету надійшло 41 178 743,39 грн., що на 2 843 033,69 грн. більше запланованого (7,42%). Не виконано план по надходженням субвенцій з державного бюджету на 63 674,5 грн., або на 0,7 %. В порівнянні з фактичними надходженнями міського бюджету у І кварталі минулого року доходи збільшилися на 10 311 447,14 грн. в тому числі за рахунок збільшення надходжень податків з доходів фізичних осіб на 6 036 504,84 грн., та плати за землю на 2 776 244,45 грн.

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого складає 54,9% в сумі доходів загального фонду, плата за землю 17,3 %, офіційні трансферти 24,3%.

Від податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету надійшло 23 172 815,38 грн., або 104,1 % плану на І квартал 2011 року.

Від плати за землю фактично надійшло 6 454 124,7 грн. при плані 4 703 373 грн., або 137,2 %.

Найбільшим платником даних податків є ВАТ ПГЗК. Майже половину надходжень від податку з доходів фізичних осіб та 90% коштів від плати за землю надходить від основного підприємства міста.

Надходження доходів, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів, складають 23 183511,68 грн. при затвердженому плані на І квартал 22 268 176,00 грн., перевиконання склало 915 335,68 грн.. Виконання прогнозних показників доходів, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів становить 104,1 %. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи І кошика збільшилися на 5 376 533,94 грн..

Податкова заборгованість по платежам до міського бюджету станом на 1.04.2011 року збільшилась в порівнянні з заборгованістю на початок року на 181,8 тис. грн. Загальний її обсяг складає 1285,4 тис. грн., в тому числі по податку з доходів фізичних осіб 257,1тис. грн., по платі за землю 92,3тис. грн., по платі за надра місцевого значення 130,4 тис. грн.

Спеціальний фонд.

Міський бюджет по доходах по спеціальному фонду за І квартал 2011 року виконаний у сумі 6 949328,7 грн. при планi (з урахуванням внесених змін ) 6 087 310,5 грн., план виконано на 114,16 %.

Аналізуючи основні надходження до спеціального фонду бюджету за звітний період, встановлено:

1. ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ:

при плані 3 542 570 грн., надходження становлять 3 359 400 грн., що складає 94,8% від квартального плану. Джерелом податкових надходжень спеціального фонду є податок на власність, місцеві податки і збори, єдиний податок та екологічний податок.

2. НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ:

при плані з урахуванням внесених змін 1202240,5 грн., надійшло 2136 564,00 грн., що складе 177,7 % від запланованого.

3.ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ:

при плані 1 342 500 грн. надійшло 1 453 332,7грн., виконано 108,26 % плану

в т.ч.:

- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності: при відсутності плану, надійшло 10 728,64 грн.;

- надходження від продажу землі: при плані 1342500 грн., кошти надійшли у сумі 1442604 грн., виконано 107,5 %.

4.ЦІЛЬОВІ ФОНДИ:

при відсутності плану, фактично надійшло 32,04 грн..

Видатки

Міський бюджет по видатках за І квартал 2011 року виконаний у сумі 40 893 779,23 грн., при плані 50 362 274,79 грн., або на 81,2 %

в т.ч.:

- по загальному фонду виконано у сумі 36 682 443,81 грн., при плані 39 293 130,79 грн., або на 93,4 %.

- по спеціальному фонду виконано у сумі 4 211 335,42 грн., при плані 11 069 144 грн., або на 38 %.

Фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету проводилось відповідно до помісячного розпису міського бюджету з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників коштів в органах Держказначейства.

Першочергово проводилось фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних установ, харчування, придбання медикаментів та інших захищених статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду по місту направлено 19 012 156,54 грн., що становить 51,8 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за квартал склали всього 135 970,84 грн., що становить 0,4 % до загальної суми видатків.

На харчування направлено 696 671,73 грн., це 1,9 % до загальної суми видатків.

Оплата енергоносіїв та оплата комунальних послуг за І квартал складає 4 904 036,85 грн., що становить 13,4 % до загальної суми витрат.

На субсидії і поточні трансферти направлено 10 856 745,32 грн., що складає 29,6 % від загальної суми видатків.

Інші видатки склали 1 076 862,53 грн., або 2,9 % до загальної суми видатків.

Заборгованість по заробітній платі в бюджетних установах відсутня.

Загальний фонд

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за І квартал 2011 року склали 2 395 511,03 грн., при плані 2 710 306 грн., або 88,4 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 2 197 218,84 грн., при плані 2 393 955 грн., або 91,8 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 112 877,40 грн., при плані 145 765 грн., або на 77,4 %, з них на:

 1. теплопостачання 71 313,83 грн., або 63,2 %;
 2. водопостачання 2 247,70 грн., або 2 %;
 3. електроенергія 37 191,99 грн., або 32,9 %;
 4. оплата інших комунальних послуг 2 123,88 грн., або 1,9 %

По освіті асигнування загального фонду використані у сумі 12 346 067,94 грн., при плані 13 068 652,50 грн., або на 94,5 % до плану. Видатки по захищеним статтям витрат складають 98,8 % від загального обсягу фінансування закладів освіти.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 8 485 979,05 грн., при плані 8 683 385 грн., або на 98 %.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії склали 3 014 783,82 грн., при плані на І квартал 2011 рік 33 41 203 грн., або на 90 % з них на:

 1. теплопостачання 2 685 567,97 грн., або 89,1 %;
 2. водопостачання 66 758,12 грн., або 2,2 %;
 3. електроенергія 211 368,92 грн., або 7 %;
 4. оплата інших комунальних послуг 17 039,04грн., або 0,6 %4
 5. оплата природного газу 34 049,77 грн., або 1,1%.

Установами охорони здоров’я асигнування використані в сумі 7 672 243,36 грн., при плані на І квартал 2011 року 8 086 520 грн., або на 97,7 %. Видатки по захищеним статтям витрат складають 94 % від загального обсягу фінансування закладів охорони здоров'я.

В т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями використано 5 837 321,28 грн., при плані 5 974 418 грн., або на 97,7 %.

На медикаменти направлено 122 016,80 грн., при плані 142 677 грн., або на 85,5 %.

Видатки на харчування складають 33 289,11 грн., при плані 104 765 грн., або на 31,8 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за І квартал 2011 року склала 1 077 703,73 грн., при плані 1 157 395 грн., або на 93,1 % з них на:

 1. теплопостачання 877 393,84 грн., або 81,4 %;
 2. водопостачання 48 968,59 грн., або 4,5 %;
 3. електроенергія 126 968,17 грн., або 11,8 %.
 4. оплата інших комунальних послуг 11 898,77грн., або 1,1 %;
 5. оплата природного газу 12 474,36 грн., або 1,2%.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за І квартал 2011 року склали всього 9 665 721,14 грн., при плані з урахуванням змін 9 972 422,52 грн., що складає 96,9 % до плану.

На утримання притулку для неповнолітніх використано 251 588,16 грн., при плані 292 609 грн., що складає 86 % до плану.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 191 045,82 грн., що складає 75,9 % до загальних видатків по галузі.

Видатки на утримання центів соціальних служб для сімей, дітей та молоді за перший квартал поточного року складають 63 480,53 грн.. На оплату праці працівників з нарахуваннями за перший квартал поточного року використано 57 280,86 грн..

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями становить 90 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 5 220,15 грн.

На соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді використано 2 613 грн..

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використало всього 771 255,64 грн. при плані 844 123 грн., що складає 91,4 % . плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 616 461,53 грн., при плані 623 300 грн., або на 98,9 % до плану.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями 23,2 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього за поточний період року складає 56 297,22 грн.,

в т.ч.:

- водопостачання 769,70 грн.

- оплата теплопостачання 49 998,98 грн.

- оплата електроенергії 5 528,54 грн.

Видатки по житлово-комунальному господарству за перший квартал поточного року всього 1 629 990,81 грн., при плані 2 010 700 грн., що складає 81,1 % до плану.

в т.ч.:

- житлово-експлуатаційне господарство 57 790 грн., або 3,5 % до видатків по галузі.

- благоустрій 1 298 384,81 грн., або 79,7 % до галузі.

- дотація житлово-комунальному господарству 273 816,00 грн..

На утримання закладів культури за І квартал 2011 року використано 890 480,81грн., при плані 1 034 972 грн., або на 86 % до плану. Видатки по захищеним статтям витрат складають 82 % від загального обсягу фінансування закладів культури.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за І квартал 2011 року склали 738 820,69 грн., при плані 765 731 грн., або на 96,5 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв складає 80 737,51 грн., при плані 113 047 грн.

з них на:

 1. теплопостачання 72 243,14 грн., або 89,5 %;
 2. водопостачання 566,63 грн., або 0,7 %;
 3. електроенергія 5 207,34 грн., або 6,4 %;
 4. оплата інших комунальних послуг 2 720,40 грн., або 3,4 %.

На проведення заходів використано 55 110,57 грн.

Для забезпечення функціонування галузі „Фізична культура і спорт” спрямовано 1 392 779,40 грн., при плані 1 448 081 грн., або на 96,2 % планових призначень з урахуваннями змін. Видатки по захищеним статтям витрат складають 98 % від загального обсягу фінансування закладів фізичної культури і спорту.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 849 470,54 грн., при плані 866 284грн., або на 98,1 %.

Видатки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал поточного року склали 477 391,13 грн., при плані 486 712 грн., 98 % з них на:

 1. теплопостачання 446 958,13 грн., або 93,6 %;
 2. водопостачання 3 779,06 грн., або 0,8 %;
 3. електроенергія 23 107,36 грн., або 4,9 %
 4. оплата інших комунальних послуг 3 546,58 грн., або 0,7 %

Видатки на транспорт, дорожнє господарство за І квартал 2011 року склали 333 870,48 грн..

На утримання аварійно-рятувальної станції використано 49 441,29 грн., при плані 52 753 грн., або 93,7 %.

Видатки на фінансування енергозберігаючих заходів за перший квартал поточного року склали 8 999,81 грн., при плані 9 000 грн., або виконано на 99,99%.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд за видатками виконаний на 38 %, фактично використано 4 211 335,42 грн., при плані 11 069 144 грн.

Видатки бюджету розвитку освоєні на 37,9 % фактично використано 1 725 544,37грн., при плані 4 550 811грн.

Видатки спеціального фонду на дорожнє господарство, по цільових фондах та за рахунок власних надходжень установ та закладів проведені в межах отриманих джерел на цю мету.