Головне управління статистики у Полтавській області

24.06.2011, 08:50

 
Фактично
за січень–травень 2011р.
Темпи зростання, %
травень 2011р. до
січень–травень 2011р. до січня–травня 2010р.
квітня 2011р.
травня 2010р.
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.
2813444,0
х
х
х
Інвестиції в основний капітал2, тис.грн.
х
х
х
х
Введення в експлуатацію загальної
площі житла2, м2
х
х
х
х
Вантажооборот автомобільного
транспорту3, тис.ткм
7725,2
124,8
96,4
94,8
Пасажирооборот автомобільного
транспорту4, тис.пас.км
20165,5
109,1
114,2
101,6
Експорт послуг2, тис.дол. США
х
х
х
х
Імпорт послуг2, тис.дол. США
х
х
х
х
Сальдо (+, –)2, тис.дол. США
х
х
х
х
Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств, тис.грн.
77176,35
х
х
110,36
Середньомісячна заробітна плата
одного працівника2, грн.
х
х
х
х
Заборгованість із виплати заробітної
плати7, тис.грн.
х
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, осіб
2111
98,68
107,79
х
Індекс споживчих цін по області
х
100,9
111,0
105,410

1 Дані за січень–квітень 2011р.
2 Дані наводяться щоквартально з місячним запізненням.
3 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
5 Дані за січень–березень 2011р.
6 Січень–березень 2011р. до січня–березня 2010р.
7 Станом на 1 травня.
8 Квітень 2011р. до березня 2011р.
9 Квітень 2011р. до квітня 2010р.
10 Травень 2011р. до грудня 2010р.