Пенсійний фонд інформує про забезпечення зайнятості молоді та його «тіньове» працевлаштування

19.09.2019, 08:17

Одним із напрямків реалізації державної молодіжної політики є забезпечення зайнятості молоді, але при цьому з боку роботодавців широко застосовується практика неофіційного працевлаштування, що є прямим порушенням законодавства. 


Згідно ст.188 КзпП не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Як виняток, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Крім того, для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. 


Обов’язково необхідно укласти трудовий договір у письмовій формі задля своєї безпеки та юридичного захисту своїх конституційних прав. Якщо ж роботодавець не бажає укладати трудовий договір, то таке становище лишає працівника можливості використання своїх прав, гарантованих конституцією, а також позбавляє його судового захисту. 


Треба знати, що неповнолітні мають право на певні пільги щодо робочого часу, заробітної плати та надання відпусток. Зокрема для всіх працівників, які ще не досягли вісімнадцяти років, чинним законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу. Так, якщо для дорослих працівників нормальна тривалість робочого часу відповідно до ч. 1 ст. 50 КЗпП України становить 40 годин на тиждень, то підлітки у віці до шістнадцяти років не повинні працювати понад 24 годин на тиждень, а працівники віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років — понад 36 годин на тиждень (п. 1 ч. 1 ст. 51 КЗпП України). 


Водночас заробітна плата неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості їхнього робочого часу виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій, що працюють у звичайному (повному) режимі. 


Заборонено залучати працівників молодше 18 років до роботи у нічний час, до надурочних робіт, та до роботи у вихідні дні. У цій ситуації ранній початок трудової діяльності, особливо коли йдеться про роботу, що перевищує фізіологічні можливості підлітка, може негативно позначатися на здоров’ї дитини, її подальшому фізичному, психічному та соціальному розвиткові. 


Шановні громадяни!

Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення оптимального рівня свого майбутнього ви повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору (видання наказу про прийняття на роботу). 


У разі порушення роботодавцем вимог законодавства про працю кожен громадянин має право звернутися до Управління Держпраці у Полтавській області або до суду за захистом своїх конституційних прав.


Усі громадяни мають змогу зареєструватися на офіційному порталі Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua та контролювати не тільки свій офіційний розмір заробітної плати, а і факт сплати внесків роботодавцем, що дає підстави в подальшому підтвердити страховий стаж. Для цього необхідно отримати код доступу до своїх даних, подавши заяву до сектору  обслуговування громадян за адресою: вул. Миру, 29. 


Горішньоплавнівський відділ обслуговування громадян (сервісний центр)