Оголошення

18.12.2019, 08:09

Оголошення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області про намір передати в оренду об'єкт нерухомого майна 

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон ) 

Дані про об'єкт нерухомого майна, 

 щодо якого надійшла заява 

Найменування

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

26.

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням пред-метів природно-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнів

ської міської ради Полтавської області 

 39800

м. Горішні Плавні 

вул. Конституції, 20, телефон

067-581-30- 45 

Нежитлове

приміщення

на 2 поверсі

будівлі 

місто 

Горішні

Плавні,

вул. 

Конституції, 20

36,8 

 З 

15.01.

2020 до 

31.12.

2020

Надання навчаль-них послуг дітям за графіком, погодженим з балансо

утримувачем

Орієнтовний розмір орендної плати за перший місяць оренди – 1175,76 грн., розмір орендної плати визначається згідно графіку використання орендованого приміщення, погодженого з балансоутримувачем. До цієї суми будуть застосовані індекси інфляції, починаючи з грудня 2019 року до місяця укладення договору оренди.

До договору оренди буде включений додатковий обов'язок орендаря щодо проведення незалежної оцінки вартості об'єкта оренди в порядку, встановленому власником майна, та подання звіту про оцінку на затвердження орендодавцю не пізніше 2 місяців після укладення договору оренди. 

Заяви про оренду зазначеного об'єкта за встановленою формою приймаються спеціалізованою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природно-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області до 03.01.2020 включно за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Конституції, 20, телефонувати 067-581-30- 45 з 8 до 17 годин в робочі дні. 

          У разі надходження 2 і більше заяв на оренду вказаного об'єкту нерухомого майна виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».