Відбулася 51 сесія Горішньоплавнівської міської ради

21.12.2019, 13:08

19 грудня 2019 року відбулася 51 сесія Горішньоплавнівської міської ради, вів засідання секретар міської ради Сергій Дорота. На сесії присутні 26 депутатів.

Заступник міського голови Юрій Муха доповів з питання «Про бюджет Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». Обсяг дохідної частини бюджету Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади розраховано у сумі 742 079 576 грн, а без врахування трансфертів у сумі 665 709 000 грн. 

Доходи загального фонду у 2020 році заплановані у сумі 690 370 576 грн, без врахування міжбюджетних трансфертів визначено у сумі 614 000 000 грн, офіційні трансферти 76 370 576 грн. У бюджет Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади трансферти надійдуть з державного бюджету у вигляді освітньої субвенції та інших субвенцій з місцевого бюджету.

Спеціальний фонд бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ планується у сумі 51 709 000 грн і складається з податкових та неподаткових надходжень, операцій з капіталом.

Загальний обсяг видатків та кредитування бюджету на 2020 рік визначено в обсязі 741 302 605 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду 592 813 605 грн, обсяг видатків спеціального фонду 148 489 000 грн. У загальному фонді врахована реверсна дотація в сумі 76 164 700 грн. 

Без урахування трансфертів з бюджету Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади видатки заплановані у сумі 656 829 290 грн, у тому числі по загальному фонду 508 340 290 грн, по спеціальному фонду 148 489 000 грнь, з них бюджет розвитку – 97 780 000 грн.

У проєкті бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ враховані передбачені законопроєктом Державного бюджету на 2020 рік запровадження нового розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4 723 грн на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2 102 грн. 

Враховуючи вимоги п.4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

На утримання закладів галузі передбачені видатки в сумі 240 267 960 грн.

Обсяг видатків на галузь «Охорона здоров’я» передбачено 75 670 849 грн, у тому числі:

- по загальному фонду визначено в сумі 59 720 849 грн, із них:

субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету (цільові видатки на  лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) 229 549 грн.

- по спеціальному фонду 15 950 000 грн, з них бюджет розвитку 15 950 000 грн.

Обсяг видатків бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2020 рік визначено в сумі 29 168 167 грн.

Обсяг видатків бюджету на галузь «Культура і мистецтво» на 2020 рік передбачені в сумі 16 721 700 грн.

Обсяг видатків загального та спеціального фондів бюджету Горішньоплавнівської міської ОТГ на 2020 рік по галузі «Фізична культура і спорт» складає 23 222 700 грн.

Головним розпорядником коштів по галузі «Фізична культура і спорт» є відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради, якому підпорядковані 2 дитячо-юнацьких спортивних школи міста.

Видатки на житлово-комунальне господарство передбачені у сумі 63 273 700 грн, в тому числі на: забезпечення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду в сумі 7 972 000 грн; на забезпечення функціонування підприємства 12 386 000 грн – КЖРЕП №1 1 250 000 грн; КЖЕП №4 136 000 грн; КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» 10 000 000 грн; КП «СпецЕко» 1 000 000 грн; на організацію благоустрою населених пунктів у сумі 39 420 000 грн; на реалізацію державних та місцевих житлових програм у сумі  2 895 700 грн; на виконання міської цільової програми «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки» 600 000 грн.

Передбачені міжбюджетні трансферти, у тому числі:

- Дмитрівській сільській раді в сумі 5 853 800 грн, у тому числі: на утримання дошкільного навчального закладу «Сонечко» 4 396 200 грн; на утримання сільських клубів 1 457 600 грн; 

- Кременчуцькій районній раді Полтавської області в сумі 1 883 330 грн, у тому числі: на утримання Салівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області 1 874 800 грн (із них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 1 337 700 грн та міського бюджету 537 100 грн); на виплату грошової компенсації фізичним особам що зареєстровані на території с.Келеберда та с.Салівка, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 8 530 грн.

Відповідно до програми забезпечення житлом окремих категорій громадян у м. Горішні Плавні на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету передбачено  надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла  283 000 гривень.

У розділі питань житлово-комунального господарства та будівництва внесли зміни до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської ОТГ на 2019-2023 роки і затвердили заходи на 2020 рік. 

Депутати міської ради  затвердили зміни до Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2020 роки, затвердили рішення про надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах території ландшафтного заказника місцевого значення «Лісові озера», затвердили зміни у додаток до «Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків м. Горішні Плавні на 2019 – 2022 роки» із затвердженням заходів на 2020 рік. Рішенням міської ради визнали підприємство КП «СпецЕко» виконавцем послуг із вивезення побутових відходів на території Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади строком на 10 років із 20.12.2019р. по 19.12.2029р.

У розділі організаційних питань депутати міської ради затвердили план роботи Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2020 рік, План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міською радою на 2020 рік, затвердили режим роботи центру (відділу) надання адміністративних послуг Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, вказавши режим роботи адміністратора, який приймає суб’єктів звернення в с.Салівка та с.Келеберда: понеділок – вівторок – з 08.00 до 17.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00; вихідні дні – субота, неділя та святкові дні. 

Рішенням міської ради затвердили Програму підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2020 рік та міську Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на військову службу у 2020 році.

Заслухали інформація начальника відділу освіти Лілії Щербини про стан організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста та встановлення батьківської плати. Інформацію взяли до відома. Встановили з 01.01.2020 року вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста: 29 гривень на день для дитини раннього віку (від 1-го до 3-х років); 40 гривень на день для дитини передшкільного віку (від 3-х до 6(7) років); з 01.01.2020 року батьківську плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста у розмірі 75% від встановленої вартості: 21 гривня 75 копійок на день для дитини раннього віку (від 1-го до 3-х років); 30 гривень на день для дитини передшкільного віку (від 3-х до 6(7) років). Вирішили забезпечувати безоплатним харчуванням за кошти місцевого бюджету: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в комунальних закладах дошкільної освіти; дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; вихованців  спеціальних груп ДНЗ «Казка» компенсуючого типу; дітей з інвалідністю; вихованців ЗДО, які перебувають на обліку у лікаря-фтизіатра згідно із списком, який надає КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні». Установили сім'ям, які мають трьох і більше дітей, знижку на 50 відсотків за харчування дітей у ЗДО.

Депутати міської ради затвердили міську цільову соціальну Програму «Протидія ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2020-2024 роки» Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади Полтавської області, Програму реабілітації дітей з інвалідністю м. Горішні Плавні на 2020 рік, Програму економічного і соціального розвитку Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади Полтавської області на 2020 рік. Погодили інвестиційну програму комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради на 2020 рік, затвердили розмір статутного капіталу та нової редакції статуту КП «СпецЕко» та комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні.

Рішенням міської ради затвердили переможця конкурсу із залучення приватного інвестора в реконструкцію існуючого звалища твердих побутових відходів з улаштуванням сортувальної лінії товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОТЕХ ЛТД».