Інформація

29.08.2011, 15:10

Основні показники соціально-економічного розвитку
м.
Комсомольська за січень–липень 2011 року

 

Фактично
за січень–липень 2011р.

Темпи зростання, %

липень 2011р. до

січень–липень 2011р. до січня–липня 2010р.

червня 2011р.

липня 2010р.

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

4128157,8

х

х

х

Інвестиції в основний капітал, тис.грн.

9574602

х

х

129,33

Введення в експлуатацію загальної
площі житла, м2

8201

х

х

31,73

Вантажооборот автомобільного
транспорту4, тис.ткм

11687,8

86,2

115,4

101,4

Пасажирооборот автомобільного
транспорту5, тис.пас.км

28073,5

100,7

104,0

102,1

Експорт товарів, тис.дол. США

507488,61

х

х

154,53

Імпорт товарів, тис.дол. США

82982,51

х

х

315,93

Сальдо (+, –), тис.дол. США

424506,11

х

х

х

Експорт послуг, тис.дол. США

1527,31

х

х

63,13

Імпорт послуг, тис.дол. США

55377,01

х

х

857,73

Сальдо (+, –), тис.дол. США

–53849,71

х

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника, грн.

33371

х

х

118,63

Заборгованість із виплати заробітної
плати6, тис.грн.

х

Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, осіб

1901

92,77

111,88

х

Індекс споживчих цін по області

х

98,9

110,9

104,59

______________
1 Дані за січень–червень 2011р.
2 Без ПДВ. Дані за січень–червень 2011р.
3 Січень–червень 2011р. до січня–червня 2010р.
4 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
5 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
6 Станом на 1 липня.
7 Червень 2011р. до травня 2011р.
8 Червень 2011р. до червня 2010р.
9 Липень 2011р. до грудня 2010р.