Інформація

8.10.2020, 15:29

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «ЄРИСТІВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»