ОГОЛОШЕННЯ

12.10.2011, 11:48

 Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду


№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса
об'єкту нерухомого  майна

Загальна
площа
об'єкту нерухомого  майна, кв. м

Характеристика
об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

2.

Нежитлові
приміщення     

м. Комсо-
мольськ
вул. Миру, 16

 

 19,27

Приміщення на
другому  поверсі  будівлі

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява  


п/п

Балансоутримувач
( назва, юридична
адреса, контактний
телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява

Наймену
Вання

Адреса

Загальна
площа, кв. м

Строк
оренди

Мета
викорис-
тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

1.

Комунальне        підприємство 
" Комсомольський палац культури і творчості "  39800
м. Комсомольськ
вулиця Миру, 16
2-12-20

Нежитлові
приміщення      

м. Комсо-
мольськ
вул.
Миру, 16

 

19,27

З 01.11.
2011
року
до
31.12.
2012
року

Надання
юридич
них
послуг

  Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 588,96     грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   вересня  2011 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції. 
До  договору  оренди буде включений додатковий  обов'язок  щодо проведення  незалежної   експертної  оцінки орендованих  приміщень  не  пізніше  2    місяців  з  моменту  укладення договору оренди.
Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  26.10.2011 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75..
У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .