Увага оголошення!

7.12.2011, 09:42

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

      2

      3

       4

       5

     6

Нежитлові

приміщення

м. Комсо-

мольськ

вул. Гірників, 33

 

 66,67

Підвальні

приміщення

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
                    щодо якого  надійшла  заява  

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

       2

   3

    4

    5

   6

   7

Комунальне   житлове  експлуатаційне     підприємство 

 № 2  39800

м.Комсомольськ

вулиця  Добровольського  31

2-11-42

Нежитлові

підвальні приміщення     

м. Комсо-

мольськ

вул. Гірни

ків, 33

 

66,67

З 01.01.

2012

року

до

31.12.

2013

року

Сан-

вузол

  Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 1274,78  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   листопада  2011 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

   До  договору  оренди будуть  включені  обов'язки орендаря  щодо  проведення    незалежної   експертної  оцінки орендованих  приміщень  не  пізніше  2 місяців  з  моменту  укладення договору оренди, виконання  будівельних  робіт  щодо  інженерного забезпечення в  орендованих  підвальних  приміщеннях   по   технічним   умовам, які надані  орендодавцем,

здійснення реконструкції  орендованих  приміщень  та введення об’єкта в

експлуатацію  в  строк до 31.12.2012, забезпечення представникам   орендодавця  цілодобового  доступу  до  інженерних мереж,  що  знаходяться  в  підвальних  приміщеннях  будівлі  за адресою : вул.  Гірників, 33,  через  орендовані  підвальні  приміщення.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  21.12.2011 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75..

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .