Увага оголошення!

7.12.2011, 09:44

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

      2

      3

       4

       5

     6

Нежитлові

приміщення  

м. Комсо-

мольськ

вул. Гірників, 5

 

 118,86

Підвальні приміщення

 

 

Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
                    щодо якого  надійшла  заява  

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

       2

   3

    4

    5

   6

   7

Комунальне   житлове ремонтно - експлуатаційне     підприємство 

 № 1  39800

м.Комсомольськ

провулок Молодіжний, 52

3-38-73

    Нежитлові

підвальні

приміщення  

м. Комсо-

мольськ

вул.

Гірни

ків, 5

 

118,86

З 01.01.

2012

року

до

30.12.

2014

року

Пошит

тя

трико-

тажних виробів

  Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 1818,15  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   листопада  2011 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

     До  договору  оренди будуть  включені  обов'язки орендаря  щодо  забезпечення  представникам  орендодавця  цілодобового  доступу  до   запірної  арматури    на стояках  опалення та  водопостачання  та    здійснення    реконструкції    орендованих  приміщень в  строк  до  15.10.2012    року  із  обов'язковим   виконанням таких   видів  робіт   : 

     а)  заміна  трубопроводів опалення  в  орендованих  приміщеннях   на   пластикові  з   виходом   на перший поверх  будинку  до  радіатора  опалення  після   отримання технічних  умов   від   орендодавця ;

     б) установка на  зливних патрубках стояків опалення і  водопостачання запірної арматури  для зливу  води   під час  виконання ремонтних робіт ;

     в)  заміна  мереж  водопостачання   та водовідведення   на   пластикові   після   отримання технічних  умов   від   орендодавця ;

     г)  здійснення заходів  по  шумоізоляції  орендованих приміщень ;

     г') виконання теплоізоляції трубопроводів опалення і  гарячого  водопостачання ;

     д)  виконання реконструкції  обох входів в орендовані  підвальні  приміщення за  узгодженням  з мешканцями  квартир,  розташованих над входами.

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  21.12.2011 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75..

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .