УПСЗН інформує

31.01.2012, 14:40

УПСЗН інформує

Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

Державна соціальна допомога призначається і виплачується:

  1. громадянам України, які постійно проживають на території України;
  2. іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам призначається управлінням праці та соціального захисту населення.

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства та діти –інваліди віком до 18 років.

Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність інвалідам з дитинства, визначається органом медикосоціальної експертизи згідно із законодавством України.

Причина і строк, на який встановлюється інвалідність дітям-інвалідам, визначається  лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів.

Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно  до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, допомога чи пенсія призначається за вибором інваліда з дитинства ( законних представників інвалідів з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів). При цьому, якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.

1. Державна соціальна допомога призначається на кожного інваліда з дитинства у таких розмірах:

- інвалідам з дитинства 1 групи – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2012р. становить – 822 грн.
- інвалідам з дитинства II  групи - 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2012р. становить – 657,6 грн.
- інвалідам з дитинства III  групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2012р. становить – 493,2 грн.
-на дітей інвалідів віком до 18 років – 70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2012р. становить –575,4 грн.

 2. Надбавка на догляд за дітьми-інвалідами та інвалідами з дитинства:

-  інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи А – 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2012р. становить – 616,5грн.
-  інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи Б – 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2012р. становить – 411грн.
- за дитиною-інвалідом до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, з 01.01.2012р. становить – 446,50 грн.
-задитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років – 50 % прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, з 01.01.2012р. становить – 556 грн.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Також надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають:

  1. у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  2.  у відпустці у зв`язку з вагітністю та пологами;
  3.  у відпустці без збереження заробітної плати,

 у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. 

Надбавка на догляд  інвалідам 1 групи та одиноким матерям, які доглядають за дітьми-інвалідами до 18 років, призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Державна соціальна допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначення.

Якщо щомісячний розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, та інвалідам ( з урахуванням надбавок встановлених законодавством) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму.

Протягом 2012 року прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, становитимуть: з 1 січня - 822 грн., з 1 квітня - 838 грн. з 1 липня – 844 грн., з 1 жовтня – 856 грн., з 1 грудня - 884 грн.

Детальна інформація за телефоном: 2-18-68, 3-26-70.

Начальник УПСЗН                                                                                  В.А.Єршова