Надання публічної інформації на запити призупинено!

15.04.2022, 08:12

Надання публічної інформації на запити призупинено!


Відповідно до частини 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у разі якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим законом строки через настання обставин непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.


Обставини непереборної сили – надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальні військова мобілізація, військові дії, оголошена  та неоголошена війна тощо.