Головне управління статистики інформує

2.02.2012, 16:26

Соціально-економічне становище міста Комсомольська
за 2011 рік

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За січень–вересень 2011р. підприємствами міста введено в експлуатацію 1181 м2 загальної площі житла, що становить 28,4% до січня–вересня 2010р., у тому числі у сільській місцевості – 66 м2, що становить 9,7% до січня–вересня 2010р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
За січень–вересень 2011р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1654,7 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що на 59,6% більше проти січня–вересня 2010р.

ТРАНСПОРТ

Підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2011р.перевезено 790,6 тис.т вантажів та виконано вантажооборот у обсязі 19,7 млн.ткм, що відповідно на 18,3% і на 1,3% більше, ніж за 2010р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)за 2011р.скористалися 2949,1 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 49,8 млн.пас.км, що відповідно на 8,5% і на 6,3% більше, ніж за 2010р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсягекспорту зовнішньої торгівлі товарами міста за січень–вересень 2011р. становив 824,5 млн.дол. США, імпорту – 139,3 млн.дол. США і по відношенню до січня–вересня 2010р. збільшився відповідно на 53,2% та у 2,1 раза. Позитивне сальдо становило 685,2 млн.дол. США (за січень–вересень 2010р. – також позитивне 472,9 млн.дол. США).
Обсягекспорту зовнішньої торгівлі послугами міста за січень–вересень 2011р. становив 2,1 млн.дол. США і по відношенню до січня–вересня 2010р. зменшився на 33,8%, імпорту – 67,2 млн.дол. США і збільшився у 5,5 раза. Негативне сальдо становило 65,1 млн.дол. США (за січень–вересень 2010р. – також негативне 9,0 млн.дол. США).
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, розміщених у місті, на 1 жовтня 2011р. склав 356,8 млн.дол. США, що на 22,6% більше від обсягу на початок 2011р., та в розрахунку на одну особу населення міста становить 6523,4 дол. США.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (з урахуванням міжрайонного обміну), за січень–вересень 2011р. становив 251461,3 тис.грн. і в порівнянних цінах склав 110,7% обсягу січня–вересня 2010р.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень 2011р. становила 3447 грн., що в 3,6 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (960 грн.).
Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. За січень–вересень 2011р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 84,7% і був на 1,4 в.п. більше порівняно з цим показником у цілому по області.
У січні–листопаді 2011р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3368 сім’ям, що становило 100,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 515,4 тис.грн.
Крім того, 16 сім’ям (100,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
У січні–листопаді 2011р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 70678,7 тис.грн., що становило 98,9% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2011р. становила 20007,9 тис.грн.

РИНОК ПРАЦІ
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–вересні 2011р. становила 17,0 тис. осіб.
Упродовж січня–вересня 2011р. на підприємствах було прийнято 2,7 тис. осіб, а звільнено 2,5 тис. осіб (відповідно 16,1% та 14,6% від середньооблікової кількості штатних працівників).
Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2012р. становила 102 особи і порівняно з 1 грудня 2011р. збільшилася на 2,0%, а порівняно з 1 січня 2011р.  зменшилася на 43,3%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 74,5%, молодь у віці до 35 років – 57,8%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по місту на 1 січня 2012р. становив 0,3% від кількості населення працездатного віку.
Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець грудня 2011р. становило 1 особу на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).
Рівень працевлаштування незайнятих громадян у 2011р. порівняно з 2010р. збільшився на 5,1 в.п. і становив 73,5%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 грудня 2011р. у Комсомольській міськраді, за оцінкою, чисельність наявного населення становила 54289 осіб, постійного – 54589 осіб. Упродовж січня–листопада 2011р. чисельність населення зменшилась на 59 осіб.
Зменшення чисельності населення міськради відбулось виключно за рахунок природного скорочення (117 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (58 осіб).
Упродовж січня–листопада 2011р. зареєстровані 446 народжених та 563 померлі особи, у тому числі у віці до 1 року померли 2 дитини.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ
За 2011р. органами внутрішніх справ міста зареєстровано 495 злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 34,7% менше, ніж 2010р.

Головне управління статистики у Полтавській області