ІНФОРМАЦІЯ

24.02.2012, 10:48

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу на залучення приватних інвестицій у будівництво адміністративно-побутового комплексу на території стадіону "Гірник"

Умови проведення конкурсу по залученню приватного інвестора у будівництво адміністративно-побутового комплексу на території стадіону "Гірник":
1. До участі у конкурсі допускаються громадяни України та іноземних держав, юридичні особи України та іноземних держав, які подали наступний пакет документів:

 • заява на участь у конкурсі;
 • інвестиційна пропозиція;
 • копія ліцензії на здійснення будівельної діяльності;

а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами:

 • копії установчих документів;
 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу у відповідності з вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами:

 • копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;
 • звіт платника єдиного податку або декларацію про доходи за останній звітний період.

2. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який при виконанні усіх істотних умов залучення приватних інвестицій у будівництво адміністративно-побутового комплексу на території стадіону "Гірник" запропонував найбільшу суму інвестицій.
Істотні умови залучення приватних інвестицій у будівництво адміністративно-побутового комплексу на території стадіону "Гірник":

 •  
  • Здійснення будівництва об'єкта відповідно до розробленого та затвердженого проекту "Спортивний майданчик відкритого типу з АПК (2 черга)" з можливістю внесення змін до проекту у порядку, встановленому чинним законодавством України.
  • Здійснення фінансування будівництва об'єкта в обсязі 100 % кошторисної вартості будівництва.
  • Здійснення інвестором:
 • технічного та авторського нагляду під час здійснення будівництва (власними силами або залученими на договірних засадах суб'єктами господарювання);
 • контролю за відповідністю виконуваних будівельно-монтажних робіт проектній документації, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, вартісних показників будівництва;
 • приймання будівельно-монтажних робіт;
 • організаційних заходів та фінансування витрат, пов'язаних з введенням в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;
 • передачі відповідним експлуатуючим організаціям зовнішніх інженерних мереж після введення об'єкта в експлуатацію.
  • Здійснення реконструкції освітлення стадіону, яке має передбачати освітлення внутрішньо квартальних проходів, з подальшою безоплатною передачею споруджених об'єктів у комунальну власність територіальної громади м. Комсомольська.
  • Передача безоплатно у комунальну власність територіальної громади
   м. Комсомольська 1/2 частки об'єкта протягом 30 днів після завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. Інша 1/2 частка об'єкта безоплатно передається у комунальну власність територіальної громади
   м. Комсомольська через 20 років після введення об'єкта в експлуатацію.
  • Збереження права комунальної власності на земельну ділянку.
  • Закінчення будівництва об'єкта та введення його в експлуатацію не пізніше 01.05.2013.
  • Після завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію:
 • Гарантування надання інвестору в безоплатне строкове користування строком на 20 років футбольного поля стадіону "Гірник" на 4 години 4 рази на тиждень для проведення тренувань та 4 години 2 рази на місяць для проведення змагань згідно з графіком, узгодженим з ДЮСШ №1.
 • Забезпечення інвестором утримання в належному стані та обслуговування футбольного поля стадіону "Гірник" протягом строку користування.
 • Гарантування доступу до занять на футбольному полі стадіону "Гірник" в інший, ніж зазначений у п.п. 3.8.1. час, виключно для організованих груп різних вікових категорій.
 • Укладення договору про спільне використання та утримання об'єкта.

Документи на конкурс приймаються до 17-00 27.03.2012 за адресою:
м. Комсомольськ, вул. Добровольського, 63, ДЮСШ № 1. Довідки можна отримати за телефоном: 2-16-66.
Конкурс буде проведено 28.03.2012 о 15-00 за адресою: м. Комсомольськ, вул. Добровольського, 63, ДЮСШ № 1.