Увага інформація!!

1.03.2012, 14:24

 

Фактично
за січень
2012р.

Темпи зростання, %

січень 2012р. до грудня 2011р.

січень 2012р. до січня 2011р.

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)1, тис.грн.

9464005,2

х

х

Введення в експлуатацію загальної
площі житла, м2

23681

х

26,22

Вантажооборот автомобільного
транспорту3, тис.ткм

1517,5

103,0

119,6

Пасажирооборот автомобільного
транспорту4, тис.пас.км

3051,2

70,5

80,8

Експорт послуг, тис.дол. США

2584,71

х

62,12

Імпорт послуг, тис.дол. США

78054,31

х

444,92

Сальдо (+, –), тис.дол. США

–75469,61

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника, грн.

35121

х

119,92

Заборгованість із виплати заробітної
плати5, тис.грн.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб

101

99,0

54,6

Індекс споживчих цін по області

х

100,1

 

102,9

 

______________
1 Дані за 2011р.

2 2011р. до 2010р.

3 Без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 Станом на 1 січня. Головне управління статистики у Полтавській області