Оголошення

6.03.2012, 09:53

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса
об'єкту нерухомого  майна

Загальна
площа
об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика
об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

4.

Нежитлові
приміщення  

м. Комсо-
мольськ
вул. Миру, 10, корп. 1

 

 123,1

Приміщення
на  третьому
поверсі

 

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради
про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява  


п/п

Балансоутримувач
( назва, юридична
адреса, контактний
телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,
щодо якого  надійшла  заява

Наймену
вання

Адреса

Загальна
площа, кв. м

Строк
оренди

Мета
викорис-
тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

4.

Фонд                   підтримки     підприємництва 
39800
м.Комсомольськ
вул. Миру, 8, к.4
2-34-78,
097-495-49-61

Нежитлові
приміщення
на третьому
поверсі  

місто Комсо-
мольськ
вул.
Миру,
10, корп.1

 

123,1

З 01.04.
2012
року
до
30.06.
2013
року

Пошит
тя
трико-
тажних виробів

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 831,2  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з  лютого  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.   
Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  23.03.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75. 
У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .