Увага! Конкурс!

4.04.2012, 16:07

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

5.

Нежитлове

приміщення  

м. Комсо-

мольськ

вул. Миру, 10, корп.12

 30,0

Приміщення

на  першому

поверсі

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

                    щодо якого  надійшла  заява  

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

5.

Комсомольська

міська  лікарня 

39800

м.Комсомольськ

вул.  Миру, 10

2-60-50

Нежитлове

приміщення

на  першому

поверсі

місто Комсо-

мольськ

вул.

Миру,

10,

корп.12

30,0

З 01.05.

2012

року

до

31.03.

2015

року

Розміщен

ня  аптеч

ного

пункту

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 559,35  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   березня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди будуть  включені  обов'язки орендаря  щодо : 

1. Встановлення орендарем окремого  приладу  обліку  електроенергії до   початку   експлуатації  орендованого   приміщення  за   призначенням.

2. Відшкодування орендарем орендодавцю  в  2012  році  повної  вартості  робіт  з проведення незалежної  оцінки вартості об'єкта оренди не  пізніше  1  місяця  після  виставлення орендодавцем  рахунку  про   відшкодування.   

3. Проведення орендарем  в   приміщенні ремонту мереж  теплопостачання, водопостачання, водовідведення,  електромереж  до    початку   експлуатації  орендованого   приміщення  за   призначенням.

4. Проведення  орендарем  ремонту всього фасаду  центрального  входу  до  будівлі  корпусу № 12  по  вул. Миру, 10, в  строк   до   31.12.2012. 

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  19.04.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

6.

Нежитлові

приміщення  

м. Комсо-

мольськ

вул. Гірників,25

 99,73

Підвальні

приміщення

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

                    щодо якого  надійшла  заява  

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

6.

Комунальне

житлово-експлуатаційне

підприємство

  № 2  39800

м.Комсомольськ

вул. Добровольського, 31

2-11-42

Підвальні

приміщення

місто Комсо-

мольськ

вул.

Гірни

ків,25

99,73

З 01.05.

2012

року

до

01.05.

2013

року

Торгівля

непродо

вольчими товарами

крім  тор

гівлі  три

котажним

полотном

Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 2603,27  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   березня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.

  До  договору  оренди будуть  включені  обов'язки орендаря  щодо :

1.встановлення орендарем окремих  приладів  обліку  електроенергії,  холодного  та гарячого  водопостачання  в  орендованих   приміщеннях    до початку   ремонтних   робіт.

2.укладення орендарем окремих   договорів на  проведення взаєморозрахунків за послуги електропостачання з ВАТ “Полтаваобленерго",  за  послуги  теплопостачання, холодного  та гарячого  водопостачання  до початку   ремонтних   робіт.

3.проведення  реконструкції    орендованих  приміщень  для  використання  їх  за  призначенням  з  облаштуванням  вхідної групи  та  благоустроєм   прилеглої   території.

4. введення  орендованих  приміщень  в експлуатацію в  строк до 01.05.2013.

5. забезпечення представникам   орендодавця  цілодобового  доступу  до  інженерних мереж,  що  знаходяться  в  підвальних  приміщеннях  будівлі  за адресою : вул.  Гірників, 25,  через  орендовані  підвальні  приміщення.

6. проведення незалежної  оцінки вартості об'єкта оренди не пізніше  2  місяців з моменту  укладення  договору  оренди .   

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  19.04.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду                                                                       

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

8.

Нежитлові

приміщення  

м. Комсо-

мольськ

вул. Миру, 10, корп.1

 69,7

Приміщення

на третьому

поверсі

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

                    щодо якого  надійшла  заява  

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

8

Фонд  підтримки     підприємництва 

39800

м.Комсомольськ

вул.  Миру, 8, к.4

2-34-78

097-495-49-61

Нежитлові

приміщення

на  третьому

поверсі 

місто Комсо-

мольськ

вул.

Миру,

10, корп.1

69,7

З 01.05.

2012

року

до

30.06.

2013

року

Пошит

тя

трико-

тажних виробів

  Орієнтовний   розмір  орендної плати  за  перший  місяць оренди - 471,57  грн., до  цієї  суми будуть    застосовані   індекси   інфляції, починаючи  з   березня  2012 року  до  місяця укладення договору оренди. Протягом  терміну дії  договору  оренди  при  розрахунку  орендної плати  будуть  щомісячно  нараховуватись  індекси   інфляції.    

   Заяви  про  оренду  зазначеного об'єкту за  встановленою формою приймаються  до  19.04.2012 року включно за  адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к.203  у   виконавчому  комітеті  Комсомольськой  міської  ради, тел. 2-28-75.

  У  разі  надходження  2 і  більше заяв  на  оренду  вказаного  об'єкту  нерухомого  майна   виконавчий  комітет  Комсомольськой  міської  ради  оголосить  конкурс на  право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини  4  ст.9  Закону  України  " Про оренду  державного та  комунального  майна" .

Перелік  нерухомого  майна, яке  перебуває  у  комунальній  власності  територіальної  громади  м. Комсомольська  і  може  бути  передано в  оренду                                                                       

№ п/п

Назва об'єкту нерухомого  майна

Адреса

об'єкту нерухомого  майна

Загальна

площа

об'єкту нерухомого  майна, кв.м

Характеристика

об'єкту нерухомого  майна

Примітка

1.

      2

      3

       4

       5

     6

7.

Нежитлові

приміщення  

м. Комсо-

мольськ

вул. Леніна, 67

 56,7

Приміщення

на першому

поверсі

 

  Оголошення   виконавчого  комітету  Комсомольськой  міської  ради

   про  намір  передати   в оренду  об'єкт  нерухомого майна,

                    щодо якого  надійшла  заява  

п/п

Балансоутримувач

( назва, юридична

адреса, контактний

телефон )

Дані  про об'єкт  нерухомого майна,

       щодо якого  надійшла  заява

Наймену

вання

Адреса

Загальна

площа, кв. м

Строк

оренди

Мета

викорис-

тання

  1

       2

   3

    4

    5

   6

   7

7.

Комунальне

житлово-

експлуатаційне

підприємство

№ 4   39800

м.Комсомольськ

вул.  Леніна, 75

2-44-50

Нежитлові

приміщення

на першому

поверсі

місто Ко?