Соціально-економічне становище міста Комсомольська за січень–березень 2012 року

26.04.2012, 07:55

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
За 2011р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2540,3 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що у порівнянних цінах становить 124,6% до обсягу 2010р.
БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За 2011р. введено в експлуатацію 2368 м2 загальної площі житла, що становить 26,2% до 2010р., у тому числі у сільській місцевості – 131 м2, що становить 15,7% до 2010р.
ТРАНСПОРТ
Підприємствами автомобільного транспорту (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2012р. перевезено 262,2 тис.т вантажів та виконано вантажооборот у обсязі 5,1 млн.ткм, що відповідно на 37,6% і на 12,1% більше, ніж за січень–березень 2011р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)за січень–березень 2012р. скористалися 619,2 тис. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 9,6 млн.пас.км, що відповідно на 11,2% і на 18,0% менше, ніж за січень–березень 2011р.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсягекспорту зовнішньої торгівлі послугами міста за 2011р. становив 2,6 млн.дол. США і по відношенню до 2010р. зменшився на 37,9%, імпорту – 78,3 млн.дол. США і збільшився у 3,5 раза. Негативне сальдо становило 75,7 млн.дол. США (за 2010р. – також негативне 13,4 млн.дол. США).
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, розміщених у місті, на 1 січня 2012р. склав 398,8 млн.дол. США, що на 37,0% більше від обсягу на початок 2011р., та в розрахунку на одну особу населення міста становить 7303,6 дол. США.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за 2011р. становила 3512 грн., що в 3,5 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1004 грн.).
Одним із основних чинників, що впливають на розміри заробітної плати, є тривалість робочого часу. За 2011р. коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 85,2% і був на 1,2 в.п. більше порівняно з цим показником у цілому по області.
У січні–лютому 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 327 сім’ям, що становило 100,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 66,0 тис.грн.
У січні–лютому 2012р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 15787,9 тис.грн., що становило 82,4% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2012р. становила 23222,6 тис.грн.
РИНОК ПРАЦІ
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за 2011р. становила 17,1 тис. осіб.
Упродовж 2011р. на підприємствах було прийнято 3,6 тис. осіб, а звільнено 3,2 тис. осіб (відповідно 21,0% та 19,0% від середньооблікової кількості штатних працівників).
Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2012р. становила 107 осіб і порівняно з 1 березня зменшилася на 1,8%, а порівняно з 1 квітня 2011р. – на 50,0%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 75,7%, молодь у віці до 35 років – 63,6%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по місту на 1 квітня 2012р. становив 0,3% від кількості населення працездатного віку.
Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець березня 2012р. становило 1 особу на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).
Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–березні 2012р. порівняно з січнем–березнем 2011р. збільшився на 10,9 в.п. і становив 58,7%.
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 березня 2012р. у Комсомольській міськраді, за оцінкою, чисельність наявного населення становила 54274 особи, постійного – 54574 особи. Упродовж січня–лютого 2012р. чисельність населення зменшилась на 19 осіб.
Зменшення чисельності населення міськради відбулось виключно за рахунок природного скорочення (30 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (11 осіб).
Упродовж січня–лютого 2012р. зареєстровані 86 народжених та 116 померлих осіб, у тому числі у віці до 1 року померли 3 дитини.
КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ
За січень–березень 2012р. органами внутрішніх справ міста зареєстровано 135 злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 10,0% менше, ніж за січень–березень 2011р.

Головне управління статистики у Полтавській області